TPAK PA Challenge 2023 ครั้งที่ 2 (26 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม)

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “TPAK PA Challenge 2023”  📍 ระยะเวลาการแข่งขัน 26 […]

ชาวโรงพยาบาลตรัง “หุ่นดี อารมณ์ดี สุขภาพดี” (29 พฤษภาคม – 23 กันยายน)

โรงพยาบาลตรัง ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “ชาวโรงพยาบาลตรัง หุ่นดี อารมณ์ดี สุขภาพดี”  📍 ระยะเวลาการแข่งขัน 29 […]

โครงการปรับเปลี่ยนและติดตามพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (14 มี.ค. – 25 ก.ค. 66)

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ในโครงการปรับเปลี่ยนและติดตามพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์ 📍 ระยะเวลา […]

สาสุข อุ่นใจ ชาเลนจ์ “ปฏิบัติการ 7 สัปดาห์ ไทยสุข” (21 กุมภาพันธ์ – 11 เมษายน)

สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ ประจำปีงบประมาณ 66 ชวนทุกท่านมาเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ห่างไกลโรคไปด้วยกัน แค่ออกกำลังกาย หรือ กินผักผลไม้ ก็ลุ้นรางวัลได้ […]

การแข่งขันสำหรับบุคลากร รพ.เพชรบูรณ์ (10 ก.พ. – 20 พ.ค.)

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพ “โครงการเดินวันละหมื่นก้าว คืนชีวิต คืนสุขภาพ” ลุ้นรางวัลมากมาย 📍 เงื่อนไขการรับรางวัล […]

NSTDA Virtual Challenge SS2 (17 ต.ค. – 27 พ.ย.)

แค่ออกกำลังกาย กับ กินผักผลไม้ ก็ลุ้นรางวัลได้ !! ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพ แค่รวมทีมกันมาร่วมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยกัน ผู้เข้าแข่งขันในทีมที่ทำกิจกรรมได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้รับรางวัลทุกคน […]

Coach 7 Weeks Virtual Challenge (8 สิงหาคม – 25 กันยายน)

มาเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ห่างไกลโรคไปด้วยกัน แค่ออกกำลังกาย หรือ กินผักผลไม้ ก็ลุ้นรางวัลได้ !! กรมอนามัย ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) […]

MED PSU Healthier Challenge (11 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม)

มาเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ห่างไกลโรคไปด้วยกัน แค่ออกกำลังกาย หรือ กินผักผลไม้ ก็ลุ้นรางวัลได้ !! คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ […]

การแข่งขันสำหรับบุคลากร รพ.พระนั่งเกล้า (15 มิถุนายน – 3 สิงหาคม)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 7 สัปดาห์สุขภาพดี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดโดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพ […]