พร.ร่วมใจ ก้าวเดินไปด้วยกัน (31 ม.ค. – 12 เม.ย. 67)

โครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล นขต.พร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา โดย กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “พร.ร่วมใจ ก้าวเดินไปด้วยกัน” เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือ

📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : 31 มกราคม – 12 เมษายน 2567 (72 วัน)

📍 รายละเอียด : 

  • เกณฑ์เข้าร่วมการแข่งขันเข้าร่วมได้ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
  • เป้าหมายการปรับเปลี่ยนสุขภาพ ได้แก่
    การสะสมก้าวเดิน : จัดลำดับตามจำนวนก้าวจากมาก – น้อย
    การแข่งขันการออกกำลังกาย

📍การใช้งานแอปพลิเคชันไทยสุข

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiSook ไทยสุข จาก App Store หรือ Google Play
  2. เข้าร่วมการร่วมการแข่งขันในแอปพลิเคชันไทยสุข โดย กดที่ Challenge -> ภายใน -> พร.ร่วมใจ ก้าวเดินไปด้วยกัน -> กรอกรหัสเข้าร่วมกลุ่ม
  3. บันทึกกิจกรรมลงบนแอปพลิเคชันไทยสุข

🏅🎉อัปเดตการแข่งขัน กำหนดการประจำสัปดาห์ ประกาศผลรางวัล และสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ThaiSook ไทยสุข ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ และขอให้ทุกท่านสนุก สุขภาพดีกับกิจกรรมของเราค่ะ 🎉🏅