Healthy by yourself รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (10 ม.ค. – 31 ส.ค. 67)

สน.สร้างเสริมสุขภาพเเละการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “Healthy by yourself รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า”  เพื่อส่งเสริมออกกำลังกาย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : ระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 31 สิงหาคม 2567 (235 วัน)

📍 เกณฑ์การแข่งขัน :

  • การแข่งขันการออกกำลังกาย สะสมก้าวเดิน สะสมระยะทาง
  • เกณฑ์เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันรายบุคคล

📍การใช้งานแอปพลิเคชันไทยสุข

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiSook ไทยสุข จาก App Store หรือ Google Play
  2. เข้าร่วมการร่วมการแข่งขันในแอปพลิเคชันไทยสุข โดย กดที่ Challenge -> ภายใน -> โครงการเดิน 10,000 ก้าว สหเวชฯ สุขภาพดี -> กรอกรหัสเข้าร่วมกลุ่ม
  3. บันทึกกิจกรรมลงบนแอปพลิเคชันไทยสุข

🏅🎉อัปเดตการแข่งขัน กำหนดการประจำสัปดาห์ ประกาศผลรางวัล และสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ThaiSook ไทยสุข ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ และขอให้ทุกท่านสนุก สุขภาพดีกับกิจกรรมของเราค่ะ 🎉🏅