ติดต่อเรา

contact ไทยสุข
  • ต้องการใช้ระบบไทยสุขเป็นเครื่องมือช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหน่วยงานของท่าน
  • ต้องการซื้อไทยสุขวอช เพื่อใช้ในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในหน่วยงาน

ที่อยู่ : 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Email : decho.sur at nstda.or.th

วันเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ : 8:00 น. – 17:00 น.