โครงการเดิน 10,000 ก้าว สหเวชฯ สุขภาพดี

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “เดิน 10,000 ก้าว สหเวชฯ […]

IFS ชวนขยับนับก้าว

ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม (IFS) ร่วมกับไทยสุขจัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “IFS ชวนขยับนับก้าว” ทุกก้าวสะสมสร้างความแบ่งปัน 📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : 15 พ.ย.  – 15 […]

สร้างเสริม สร้างสุข กกป.พร (1 พฤศจิกายน 2566 – 8 กุมภาพันธ์ 2567)

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “สร้างเสริม สร้างสุข กกป.พร.”  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกองทัพเรือ […]

TPAK PA Challenge 2023 ครั้งที่ 3

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “TPAK PA Challenge 2023 ครั้งที่ 3 […]

สะสมก้าวเดิน กีฬาสีภายใน สวทช. และประชาคม อวท. ประจำปี 2566 (15 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2566)

📍ดูผลการแข่งขันล่าสุด (อัพเดททุก 24 ชั่วโมง) 📍ดูผลรางวัลพิเศษรายบุคคลล่าสุด (อัพเดททุก 24 ชั่วโมง) เชิญชวนร่วมงานแข่งขัน สะสมก้าวเดิน […]

NSTDA Virtual Challenge SS3 (25 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2566)

เชิญชวนร่วมงานแข่งขัน NSTDA Virtual Challenge SS3 การก้าวเดินเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับสุขภาพของคุณ มาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันก้าวเดินในกิจกรรม ” NSTDA Virtual […]

NSTDA PILM Challenge (23 ส.ค. – 17 ต.ค.)

แพลตฟอร์มส่งเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไทยสุข ได้จัดกิจกรรม ”NSTDA PILM Challenge” ขึ้น เพื่อเป็นการแข่งขันออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ […]

โครงการเดินนับก้าวภารกิจพิชิตใจห่างไกล NCDs -คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (1 ตุลาคม – 1 ธันวาคม)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพในโครงการ “เดินนับก้าวภารกิจพิชิตใจห่างไกล NCDs” […]

SPT Challenge คปสอ.สันป่าตอง(9 สิงหาคม – 9 พฤศจิกายน)

โรงพยาบาลสันป่าตองร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “SPT Challenge คปสอ.สันป่าตอง”  📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : 3 เดือน […]

7 Weeks healthy for healthcare worker II – โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (29 มิถุนายน – 16 สิงหาคม)

หน่วยงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “ 7 สัปดาห์สุขภาพดี ”  📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : […]