YUWA Challenge ออกกำลังกาย สบายชีวี วิถีคนทำงาน (24 ม.ค. – 26 มิ.ย. 67)

เทศบาลตำบลยุหว่า โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลสันป่าตอง จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “YUWA Challenge”  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยใช้แอปพลิเคชัน ไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 26 มิถุนายน 2567 (6 เดือน)

📍 เกณฑ์การแข่งขัน :

  • แข่งขันสะสมคะแนน จากเป้าหมายการปรับเปลี่ยนสุขภาพ น้ำหนัก / BMI / รอบเอว / Fitness score / จำนวนก้าว
  • เกณฑ์เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันรายบุคคล

📍การใช้งานแอปพลิเคชันไทยสุข

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiSook ไทยสุข จาก App Store หรือ Google Play
  2. เข้าร่วมการร่วมการแข่งขันในแอปพลิเคชันไทยสุข โดย กดที่ Challenge -> ภายใน -> YUWA Challenge (ออกกำลังกาย สบายชีวี วิถีคนทำงาน) -> กรอกรหัสเข้าร่วมกลุ่ม
  3. บันทึกกิจกรรมลงบนแอปพลิเคชันไทยสุข

🏅🎉อัปเดตการแข่งขัน กำหนดการประจำสัปดาห์ ประกาศผลรางวัล และสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ThaiSook ไทยสุข ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ และขอให้ทุกท่านสนุก สุขภาพดีกับกิจกรรมของเราค่ะ 🎉🏅