หมื่นก้าวเพื่อสุขภาพที่ดี ประจำเดือนมกราคม 2567 (5 – 31 ม.ค. 67)

การก้าวเดินเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับสุขภาพของคุณ มาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันก้าวเดินในกิจกรรม “หมื่นก้าวเพื่อสุขภาพที่ดี ประจำเดือนมกราคม 2567“ โดยสวทช. และประชาคม อวท. ร่วมกับ ไทยสุข จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดี แก่ทุกคน

📍ระยะเวลาการแข่งขัน : วันที่ 5 ถึง 31 มกราคม 2567

📍รายละเอียดกิจกรรม

  • ก้าวเดินวันละไม่ต่ำกว่า 10,000 ก้าว

📍วิธีเข้าร่วมแข่งขัน

  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยสุข จาก App Store หรือ Google Play
  • กดเข้าร่วมแข่งขัน : Challenge > ภายใน > การแข่งขัน หมื่นก้าวเพื่อสุขภาพที่ดี ประจำเดือนมกราคม2567 > รหัส 123456

  • รางวัลพิจารณาจากทีมที่บันทึกกิจกรรมถูกต้องและตรวจสอบได้ และทำตามเกณฑ์ได้มากที่สุด เช่น บันทึกรูปออกกำลังกายจากแอปพลิเคชันที่ยืนยันได้ หรือ บันทึกรูปผักผลไม้และประเมินส่วนได้ถูกต้อง
  • ระบบนับผลคะแนนกิจกรรมต่างๆ อัตโนมัติ และใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสุ่มรางวัลจาก www.luckyplay.org เพื่อความยุติธรรม โดยจะมีการสุ่มตรวจจากทีมงาน และผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งให้ตรวจสอบผลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมได้ โดยทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธผลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสามารถปฏิเสธผลย้อนหลังได้

🏅🎉อัปเดตการแข่งขัน กำหนดการประจำสัปดาห์ ประกาศผลรางวัล และสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ThaiSook ไทยสุข