ท้าพิชิต 6,000 ก้าว 6 สัปดาห์ (6,000 steps 6 weeks challenge) – 1 พ.ค. – 11 มิ.ย. 67

เตรียมพร้อมท้าทายตัวเองกับการแข่งขัน ท้าพิชิต 6,000 ก้าว 6 สัปดาห์ (6,000 steps 6 weeks challenge) โดย ศูนย์บริการสาธารณสุข67 ทวีวัฒนา และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับ ไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสะสมจำนวนก้าว เพื่อก้าวสู่สุขภาพที่ดีไปด้วยกัน เพียงแค่มีความตั้งใจ เดินเกิน 6,000 ก้าวทุกวัน ก็มีสิทธิลุ้นรางวัลได้เลย!!

📍ระยะเวลาการแข่งขัน : 1 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 67

📍รายละเอียดกิจกรรม

  • ก้าวเดินวันละไม่ต่ำกว่า 6,000 ก้าว

🏆รางวัล (60 รางวัล) ประกอบไปด้วย

  • เสื้อออกกำลังกาย 20 รางวัล
  • ผ้าบัฟ 20 รางวัล
  • ปลอกแขน 20 รางวัล

📍วิธีเข้าร่วมแข่งขัน

  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยสุข จาก App Store หรือ Google Play
  • กดเข้าร่วมแข่งขัน : Challenge > ทั่วไป > การแข่งขัน ท้าพิชิต 6,000 ก้าว 6 สัปดาห์ (6,000 steps 6 weeks challenge) 

📍ตารางอบรมสุขภาพดี (Healthier You) วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 (ออนไลน์ ผ่าน Facebook: ThaiSook ไทยสุข)

กิจกรรมเวลา
ลงทะเบียน13.00 – 13.30 น.
พิธีเปิดกิจกรรม แนะนำกิจกรรมการอบรม13.30 – 13.40 น.
อภิปรายเรื่อง เรียนรู้อย่างเข้าใจ ปรับพฤติกรรมใหม่ ห่างไกล NCDs
วิทยากร : แพทย์หญิงสุธี สฤษฎิ์ศิริ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 67
13.40 – 14.00 น.
อภิปรายเรื่อง ผลสำเร็จของโครงการเกษมใจวัยเกษียณ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วิทยากร : แพทย์หญิงสุธี สฤษฎิ์ศิริ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 67
14.00 – 14.20 น.
อภิปรายเรื่อง กิจกรรมทางกาย สำหรับพนักงานออฟพิศ
วิทยากร :ดร.อิทธิ์ทณัฏฐ์ อิทธิวิภาต
นักวิจัย กลุ่มนวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัลสุขภาพการแพทย์ (DHCB)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1
14.20 – 14.40 น.
แนะนำระบบไทยสุข และกิจกรรมการแข่งขัน ที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้14.40 – 15.00 น.
  • รางวัลพิจารณาจากทีมที่บันทึกกิจกรรมถูกต้องและตรวจสอบได้ และทำตามเกณฑ์ได้มากที่สุด เช่น บันทึกรูปออกกำลังกายจากแอปพลิเคชันที่ยืนยันได้ หรือ บันทึกรูปผักผลไม้และประเมินส่วนได้ถูกต้อง
  • ระบบนับผลคะแนนกิจกรรมต่างๆ อัตโนมัติ และใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสุ่มรางวัลจาก www.luckyplay.org เพื่อความยุติธรรม โดยจะมีการสุ่มตรวจจากทีมงาน และผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งให้ตรวจสอบผลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมได้ โดยทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธผลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสามารถปฏิเสธผลย้อนหลังได้

🏅🎉อัปเดตการแข่งขัน กำหนดการประจำสัปดาห์ ประกาศผลรางวัล และสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ThaiSook ไทยสุข