กิจกรรมอบรม Yoga For Office Syndrome

ภาพบรรยากาศการเปิดตัวโครงการ Yoga For Office Syndrome สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้พื้นฐานโยคะ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำได้ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13:00 – 16:30 น.

ดร.เดโช สุรางค์ศรีรัฐ กล่าวแนะนำโครงการ NSTDA Personalized Intensive Lifestyle Modification Coaching Program2 : NSTDA PILM season 2 เป็นโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพด้านอาหาร การออกกำลังกาย โดยใช้แอปพลิเคชันไทยสุขในการสื่อสาร ติดตาม และเก็บข้อมูล โดยมีโค้ชค่อยให้คำปรึกษา ออกแบบการกิน และการออกกำลังกายให้รายบุคคลตลอดระยะเวลา 3 เดือน หากท่านสนใจสามารถติดตามได้ที่ ThaiSook.org

และการบรรยายให้ความรู้ โดย คุณรัฐภูมิ นิราศวรรณ หรือ โค้ชเบนซ์ (ACE Certified Personal Trainer) ในหัวข้อ 1. ทำความรู้จักออฟฟิศซินโดรม 2. ผลกระทบที่เกิดจากออฟฟิศซินโดรม และแนวทางการป้องกัน 3. กิจกรรม Morning Yoga Flow / Stretches at Desk /Sweat and Sleep Yoga Flow ให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ ลองปฏิบัติจริง และสามารถนำไปออกกำลังกายได้เองที่บ้าน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ลดผลกระทบที่เกิดจากออฟฟิศซินโดรม