99 Days Challenge (99 วัน ชวนกันลด…กี่โล)

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “99 Days Challenge” เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดีของคนในองค์กร […]

Better Food for Life บ.วิริยะประกันภัย

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “BETTER FOOD […]

รู้หรือไม่ว่า การกินผักผลไม้ให้ครบ 5 สี ดีต่อสุขภาพของเราอย่างไร?

ผักและผลไม้แต่ละสีมีสารอาหารและวิตามินที่แตกต่างกัน การกินผักผลไม้หลากสีสัน เปรียบเสมือนการเติมสีสันให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ ประโยชน์ของการกินผักผลไม้ครบ 5 สี: ตัวอย่างเมนูอาหารครบ 5 […]

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยง NDCs2

โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน “โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยง NDCs ปี 2” เตรียมตัวท้าทายกับการแข่งขันสะสมคะแนน […]

สุขภาพดี เริ่มต้นง่ายๆ กับการออกกำลังกายในวัยทำงาน

ในปัจจุบันชีวิตการทำงานเต็มไปดวยความเร่งรีบ ทำให้ละเลยการดูแลสุขภาพ เลยส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะโรคติดต่อไม่เรื้อรัง หรือ NCDs เช่น เช่น โรคหัวใจ […]

กินผักผลไม้ครบ 5 สี สุขภาพดี สดใสทุกวัย

ในปัจจุบันเรามักใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ หลายคนอาจละเลยการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องการกินอาหาร ซึ่งอาจทานอาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารแปรรูป หรืออาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว การกินผักผลไม้ เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจ เพราะผักผลไม้เป็นแหล่งวิตามิน […]

สุขภาพดีสร้างได้ สสจ.ห่วงใย ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง (29 เม.ย. – 13 พ.ค. 67)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน “โครงการสุขภาพดีสร้างได้ สสจ.ห่วงใย ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง” 📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : 2 สัปดาห์ […]

การกินจุบจิบระหว่างทำงานอาจส่งผลเสียมากกว่าดีสำหรับวัยทำงาน

การกินจุบจิบระหว่างทำงาน เป็นพฤติกรรมที่หลายคนอาจมองข้าม แต่รู้หรือไม่ว่า การกินแบบนี้อาจส่งผลเสียต่อร่างกายและประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ ผลเสียของการกินจุบจิบระหว่างทำงาน: วิธีการเลี่ยงการกินจุบจิบระหว่างทำงาน: การเลี่ยงการกินจุบจิบระหว่างทำงานอาจจะยากในช่วงแรก แต่หากตั้งใจและฝึกฝนเป็นประจำ รับรองว่าคุณจะสามารถเลิกนิสัยนี้ได้ และส่งผลดีต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างแน่นอน […]

รายละเอียดการประกวดคลิปวิดีโอไทยสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการประกวดวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ ไทยสุข แพลตฟอร์มช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยกิจกรรมการแข่งขันแบบออนไลน์ และระบบการโค้ชแบบไฮบริด เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความตื่นตัว และส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรค NCDs […]