Healthy by yourself รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

ภาพบรรยากาศการเปิดตัวโครงการ “Healthy by yourself” โดย สน.สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ ไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อเป็นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพบุคลากร เพื่อการเรียนรู้ส่งเสริมออกกำลังกาย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

กิจกรรมที่ให้บุคลากรเข้าร่วมเพื่อสะสมคะแนนการออกกำลังกาย และก้าวเดินผ่านแอปพลิเคชัน ThaiSook นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ทุกคนได้ร่วมสนุก เพื่อสุขภาพที่ดี และลุ้นรับรางวัล โดยมีระยะเวลาการแข่งขัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 10 มกราคม – 31 สิงหาคม 2567 (235 วัน)

อ่านรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ทาง : Healthy by yourself รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า