โปรตีนเพื่อสุขภาพที่ดี

เพื่อรักษาสุขภาพของร่างกาย การเข้าใจโปรตีนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ โปรตีนไม่ได้เพียงแค่อยู่ในอาหารที่เรารับประทานในทุกวัน แต่โปรตีนนั้นยังมีบทบาทสำคัญในกระบวนการสร้างและซ่อมแซมเซลล์ กระบวนการย่อยอาหาร และรักษาสุขภาพที่แข็งแรง  แล้วเราควรรับประทานเท่าไหร่ถึงเพียงพอสำหรับร่างกายของเรา

ประโยชน์ของโปรตีน

  • ช่วยในกระบวนการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกาย
  • เป็นสารประกอบที่สำคัญ ได้แก่ เอนไซม์ ฮอร์โมน ฮีโมโกลบิน สารที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด สารภูมิคุ้มกัน เป็นสารตั้งต้นของวิตามิน เป็นส่วนประกอบของโปรตีนในผม เล็บ และผิวหนัง
  • เป็นตัวขนถ่ายสารอาหารจากผนังสำไส้เข้าสู่กระแสโลหิต และขนส่งไปทั่วร่างกาย
  • ควบคุมสมดุลน้ำภายนอกและภายในเซลส์
  • ทำหน้าที่รักษาสมดุลกรด-ด่างในเลือด โดยโปรตีนทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ คือเป็นตัวกลางปรับปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในร่างกาย ไมให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
  • ป้องกันร่างกายและทำลายสารพิษ โปรตีนส่วนที่เป็นสารภูมิคุ้มกันจะช่วยป้องกันการติดเชื้อต่างๆ และเอนไซม์ในตับหลายตัวที่เป็นโปรตีนทำหน้าที่ทำลายสารพิษที่ปนมากับอาหาร
  • ในกรณีที่ร่างการขาดแหล่งพลังงาน หรือในภาวะอดอาหาร ร่างกายจะใช้โปรตีนเป็นแหล่งพลังงาน โดยโปรตีน 1 กรัม จะให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี

กินเท่าไหร่ถึงเพียงพอ?

ปริมาณโปรตีนที่เราต้องการจะต่างกันไปตามวัตถุประสงค์และสภาพสุขภาพของแต่ละบุคคล สำหรับคนทั่วไปควรรับประมาณ 0.8-1 กรัมของโปรตีนต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวทุกวัน นั่นหมายความว่าหากคุณมีน้ำหนัก 60 กิโลกรัม คุณควรรับประมาณ 48-60 กรัมของโปรตีนต่อวัน แต่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของคุณและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ สำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย และต้องการสร้างกล้ามเนื้อควรเพิ่มโปรตีนประมาณ 2-3 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

การเพิ่มปริมาณโปรตีนในอาหาร

คุณสามารถเพิ่มปริมาณโปรตีนในอาหารประจำวันของคุณได้โดยการรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนมาก ๆ เช่น เนื้อสัตว์, ไข่, ถั่ว, นม, และอาหารทะเล การรับประทานอาหารที่หลากหลายชนิดจะช่วยให้คุณได้รับกรดอะมิโนที่หลากหลาย

อ้างอิง

  • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2023). อาหารโปรตีนสูง. สืบค้นจาก https://nutrition2.anamai.moph.go.th/th/academic-articles
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2560). ว่าด้วยเรื่องของ…โปรตีน. สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/?p=337428

ThaiSook