การทดสอบสมรรถภาพทางกาย – ความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ ทดสอบดันพื้น

การทดสอบดันพื้น (Push up)

การทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นส่วนสำคัญในการประเมินสุขภาพ และความสามารถทางร่างกายของแต่ละคน จะวัดได้จากการทดสอบสมรรถภาพในด้านต่างๆ ของร่างกาย

วันนี้แอดมินจะมาพูดถึงการทดสอบดันพื้น (Push up) ร่วมถึงการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ( คลิก )

การเตรียมตัวก่อนทดสอบ

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหลังแขน และไหล่

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

  1. เบาะออกกำลังกาย
  2. กล่องสำหรับการทดสอบวิดพื้น
  3. นาฬิกาจับเวลา

วิธีการปฏิบัติ

  1. ให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบอยู่ในท่าเตรียมลำตัวตรง วางมือห่างกันประมาณหัวไหล่ นิ้วชี้ไปทางด้านหน้า และวางกล่องสำหรับการทดสอบวิดพื้นไว้บริเวณใต้หน้าอก
  2. เมื่อได้ยินสัญญาณให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบเริ่มผ่อนลำตัวลง จนหน้าอกสัมผัสกล่องสำหรับการทดสอบวิดพื้น
  3. เมื่อหน้าอกสัมผัสกล่องทดสอบแล้ว ให้ออกแรงแขนดันลำตัวขึ้นสุดจนศอกเหยียดตึง
  4. ให้ทำการวิดพื้นให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุดในระยะเวลา 1 นาที

ข้อควรระวัง/ข้อแนะนำเพิ่มเติม

  1. ผู้เข้าร่วมการทดสอบที่มีอาการเจ็บแขน ข้อศอก หรือข้อมือ ไม่ควรทำการทดสอบ
  2. หากผู้เข้าร่วมการทดสอบลดตัวลงขณะวิดพื้นแล้วหน้าอกไม่สัมผัสขวดน้ำถือว่าวิดพื้นครั้งนั้นไม่สมบูรณ์ และไม่นับครั้งในการทดสอบ
  3. ในการทดสอบทุกครั้งผู้เข้าร่วมการทดสอบต้องทำการวิดพื้นให้เต็มช่วงการเคลื่อนไหว

ค่าเกณฑ์มาตรฐาน

อ้างอิง: เอกสารประกอบการอบรมเพื่อเติมเต็มศักยภาพฯ ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางการขยายผลกระบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบเข้มข้นจำเพาะคน โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วันที่ 11 -13 มกราคม 2566

ThaiSook I 2566