การทดสอบสมรรถภาพทางกาย – ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ

การทดสอบด้วยการเดิน 6 นาที (6 Minute walk test; 6MWT)

การทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นส่วนสำคัญในการประเมินสุขภาพ และความสามารถทางร่างกายของแต่ละคน จะวัดได้จากการทดสอบสมรรถภาพในด้านต่างๆ ของร่างกาย

วันนี้แอดมินจะมาพูดถึงการทดสอบด้วยการเดิน 6 นาที (6 Minute walk test; 6MWT) ร่วมถึงการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ( คลิก )

การเตรียมตัวก่อนทดสอบ

 1. ควรสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย ไม่รัดแน่นเกินไป และใส่รองเท้าสำหรับเดิน
 2. พักผ่อนให้เพียงพอ
 3. ไม่ควรดื่มน้ำชากาแฟก่อนการทดสอบ
 4. รับประทานอาหารมื้อหลักอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

 1. ควรจัดเตรียมทางเดินที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง ยาว 30 เมตร (100ฟุต) และวางกรวยจราจรที่จุดกลับตัว ในกรณีที่มีพื้นที่จำกัด ทางเดินควรยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร (50ฟุต) เพื่อจะได้ไม่ต้องเลี้ยวหรือกลับตัวบ่อย
 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับเวลา และวัดระยะทาง กรวยจราจร 2 อันเพื่อเป็นเครื่องหมายกลับตัวเก้าอี้
 3. กระดาษบันทึกพร้อมกระดานรอง, เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และเครื่องวัดความดันโลหิต

วิธีการปฏิบัติ

 1. จับชีพจร วัดความดันโลหิต ขณะพักตรวจสอบว่ามีข้อห้ามในการทดสอบหรือไม่
 2. ไม่ต้องอบอุ่นร่างกายก่อนทำการทดสอบ
 3. ให้ผู้รับการทดสอบเดินอย่างกระฉับกระเฉงเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วจับเวลาเมื่อเริ่มออกตัว
 4. จดบันทึกอัตราการเต้นหัวใจ และวัดความเหนื่อยทุก 1 นาที
 5. เมื่อครบ 6 นาที บันทึกค่าเป็นระยะทาง หน่วยเป็นเมตร และบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจ หน่วยเป็นครั้งต่อนาที และระดับความเหนื่อยทันทีที่หยุดเดิน

ข้อควรระวัง/ข้อแนะนำเพิ่มเติม

 1. ควรหยุดการทดสอบเมื่อมีอาการ ดังนี้ เจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยหอบ ขาเป็นตะคริว มึนงง เดินเซ เดินไม่มั่นคง เหงื่อออกมาก และหน้าซีด
 2. ห้ามทำการทดสอบในผู้ที่มีชีพจรขณะพัก มากกว่า 120 ครั้ง/นาที ความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบตัว มากกว่า 180 มม.ปรอท หรือความดันโลหิตช่วงหัวใจคลาย มากกว่า 100 มม.ปรอท

ค่าเกณฑ์มาตรฐาน

คนปกติมีค่าเฉลี่ย 6MWD ประมาณ 536-560 เมตร

ค่ามัธยฐานสำหรับเพศชาย และเพศหญิงเท่ากับ 576 และ 494 เมตร ตามลำดับ

*Moderate to strong correlations exist (r=0.56 to r=0.88) between the 6MWT distance and peak VO2 obtained by maximal exercise testing

อ้างอิง: เอกสารประกอบการอบรมเพื่อเติมเต็มศักยภาพฯ ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางการขยายผลกระบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบเข้มข้นจำเพาะคน โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วันที่ 11 -13 มกราคม 2566

ThaiSook I 2566