การทดสอบสมรรถภาพทางกาย – ความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ ลุกยืนเก้าอี้

การทดสอบลุกยืนเก้าอี้ (Sit to stand)

การทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นส่วนสำคัญในการประเมินสุขภาพ และความสามารถทางร่างกายของแต่ละคน จะวัดได้จากการทดสอบสมรรถภาพในด้านต่างๆ ของร่างกาย

วันนี้แอดมินจะมาพูดถึงการทดสอบลุกยืนเก้าอี้ (Sit to stand) ร่วมถึงการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ( คลิก )

การเตรียมตัวก่อนทดสอบ

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหน้าก่อนทำการทดลอง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

  1. เก้าอี้สูง 45 เซนติเมตร ไม่มีที่พักแขน

2. นาฬิกาจับเวลา

วิธีการปฏิบัติ

  1. ให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบยืนด้วยระยะของส้นเท้าห่างเบาะนั่ง 5 เซนติเมตร ความกว้างของระยะห่างเท้าทั้ง 2 ข้างให้เท่ากับ 2 ใน 3 ของความยาวขา
  2. ให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบนั่งบนเก้าอี้ โดยให้แขนอยู่ในท่าคาดอก
  3. เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มยืนขึ้นให้สุด และกลับไปนั่งให้เร็วที่สุดโดยให้สะโพกสัมผัสกับเก้าอี้ขณะที่นั่งลง
  4. ให้ทำการยืน-นั่งต่อเนื่องให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลา 60 วินาที

ข้อควรระวัง/ข้อแนะนำเพิ่มเติม

  1. ผู้เข้าร่วมการทดสอบที่มีอาการเจ็บขา ข้อเข่า หรือข้อเท้า ไม่ควรทำการทดสอบ
  2. ในขณะที่ผู้เข้าร่วมการทดสอบนั่งลงควรใช้กล้ามเนื้อควบคุมการนั่งไม่ให้ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนเก้าอี้

ค่าเกณฑ์มาตรฐาน

ที่มา : กรมพลศึกษา. (2560).คู่มือแบบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน สมรรถภาพทางกาย ของเด็ก เยาวชน และประชาชนไทย

อ้างอิง:

  • เอกสารประกอบการอบรมเพื่อเติมเต็มศักยภาพฯ ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางการขยายผลกระบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบเข้มข้นจำเพาะคน โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วันที่ 11 -13 มกราคม 2566
  • กรมพลศึกษา. (2560).คู่มือแบบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน สมรรถภาพทางกาย ของเด็ก เยาวชน และประชาชนไทย

ThaiSook I 2566