การทดสอบสมรรถภาพทางกาย – ความอ่อนตัว (Flexibility)

YMCA หรือ V-sit-and-reach

การทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นส่วนสำคัญในการประเมินสุขภาพ และความสามารถทางร่างกายของแต่ละคน จะวัดได้จากการทดสอบสมรรถภาพในด้านต่างๆ ของร่างกาย

วันนี้แอดมินจะมาพูดถึงการทดสอบ YMCA หรือ V-sit-and-reach ร่วมถึงการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ( คลิก )

การเตรียมตัวก่อนทดสอบ

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหลัง ต้นขาด้านหลังสะโพก และไหล่ก่อนทำการทดสอบ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

ไม้เมตร หรือเทปวัดระยะทาง ยาวไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว แทนกล่องทดสอบ โดยการติดไม้เมตรไว้บนพื้น และใช้เทปกาวติดขวางเป็นมุมฉากที่ระยะทาง 15 นิ้ว โดยที่เทปกาวจะยาวประมาณ 10 นิ้ว

วิธีปฏิบัติ

  1. วางไม้บรรทัดทาบไว้กับพื้น
  2. ให้ผู้รับการทดสอบ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหลัง ต้นขา สะโพก และไหล่
  3. ให้ผู้รับการทดสอบ นั่งพื้นเหยียดขาตรง ให้ส้นเท้าทั้งสองข้างอยู่ตรงจุด 15 นิ้ว (นับจากตัวผู้รับการทดสอบออกไป)
  4. แยกเท้าทั้งสองข้างออกห่างกันพอสมควรเป็นรูปตัววี (V) ห่างประมาณ 5 นิ้ว เหยียดแขนตรงฝ่ามือชิดกันโดยให้ปลายนิ้วทั้งสองข้างแตะพื้น
  5. ให้ผู้รับการทดสอบค่อย ๆ ก้มตัวลงเหยียดมือออกไป ข้างหน้าตามแนวไม้บรรทัดพยายามเหยียดให้ไกลที่สุด โดยเข่าไม่งอ เหยียดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที และบันทึกค่าเป็นนิ้ว (ถ้าปลายนิ้วเหยียดไม่ถึงส้นเท้า ค่าจะน้อยกว่า 15 นิ้ว)

ข้อควรระวัง/ข้อแนะนำเพิ่มเติม

  1. ผู้เข้าร่วมการทดสอบควรหายใจเข้า – ออกแบบปกติในขณะทำการทดสอบ ไม่ควรกลั้นหายใจขณะทำการทดสอบ
  2. ผู้ดูแลการทดสอบควรแน่ใจว่าเข่าทั้งสองข้างของผู้เข้าร่วมการทดสอบไม่งอ แต่ก็ไม่ควรกดลงที่เข่าของผู้เข้าร่วมการทดสอบ

ที่มา : สสส.

ค่าเกณฑ์มาตรฐาน

อ้างอิง:

  • เอกสารประกอบการอบรมเพื่อเติมเต็มศักยภาพฯ ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางการขยายผลกระบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบเข้มข้นจำเพาะคน โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วันที่ 11 -13 มกราคม 2566
  • การกีฬาแห่งประเทศไทย (2546)

ThaiSook I 2566