รายละเอียดการประกวดคลิปวิดีโอไทยสุข

เพื่อจัดการประกวดวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ ไทยสุข แพลตฟอร์มช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยกิจกรรมการแข่งขันแบบออนไลน์ และระบบการโค้ชแบบไฮบริด เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความตื่นตัว และส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรค NCDs โดยใช้แพลตฟอร์มไทยสุขเป็นสื่อกลางในการในการช่วยเรื่องสุขภาพของทุกคน

 1. นักเรียน นักศึกษา หรือ เทียบเท่า (ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ปริญญาตรี) และประชาชนทั่วไป ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมส่งแนวคิดเนื้อหาและรูปแบบของสื่อ และคลิปวิดีโอที่จะนำเสนอ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 2. ในรอบแรกทางทีมงานจะคัดเลือกทีมที่มีคลิปที่น่าสนใจ และตรงตามเป้าหมายมากที่สุด 10 ทีม เพื่อนำมาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยจะมีคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินผลการแข่งขัน และจะมีการจัดการแข่งขัน Popular Vote เพื่อเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตคะแนนให้กับสื่อที่โดนใจมากที่สุด
 3. ผลงานที่ชนะจะมีการนำไปใช้เผยแพร่ในช่องทางไทยสุขทุกช่องทาง พร้อมให้เคดิตผลงานของผู้จัดทำ
 1. รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศ 2,500 บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
 3. รางวัล Popular Vote 2,500 บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
 4. รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตร จำนวน 5 รางวัล

หมายเหตุ ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลรองชนะเลิศ ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Popular Vote

กำหนดการวันที่
1. รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเปิดให้ส่งคลิปวิดีโอ1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567
2. แจ้งผ่านการเข้ารอบ 10 ทีม10 มิถุนายน 2567
3. ทำการจัดแข่งขัน Popular Vote ผ่านทาง Facebook: ไทยสุข11 – 17 มิถุนายน 2567
4. ประกาศรางวัล ผ่านทาง Facebook: ไทยสุข20 มิถุนายน 2567
*กำหนดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ/ผ่านทางเว็บไซต์ ไทยสุข https://www.thaisook.org/2024/04/18/video-contest/
10 DAYS
15 HRS
09 MIN
10 SEC

เงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วม

5.1 นักเรียนมัธยมปลาย, ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ สามารถสมัครได้ทั้งแบบบุคคลและทีม ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม

5.2 รายละเอียดหัวข้อการจัดส่งผลงาน คือ แอปพลิเคชันไทยสุขคืออะไร โดยเนื้อหาของคลิปวิดีโอ

 1. นำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ และปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนหรือหน่วยงานจากปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 2. ไทยสุขพัฒนามาเพื่ออะไร ไทยสุขคืออะไร ไทยสุขสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพสำหรับหน่วยงาน และส่วนบุคคลได้อย่างไร และการใช้งานไทยสุขเบื้องต้น
 3. เนื้อหามีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และมีความน่าจดจำ

5.3 ประเภทของสื่อที่จะส่งเข้าร่วมแข่งขัน

คลิปวิดีโอความยาว 60-90 วินาที ไม่จำกัดรูปแบบ และเทคนิคการผลิตสื่อ (อาทิ Film Production, 2D&3D Animation,  Motion Graphic)

5.4 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่ง

เอกสารอธิบายแนวคิดของสื่อที่จะผลิต เนื้อหาที่จะถ่ายทอด และเทคนิคที่จะใช้ในการผลิตสื่อ (Concept paper) ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 หรือ 600 คำ พร้อม คลิปวิดีโอผลงาน โดยจัดส่งพร้อมการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

5.5 รายละเอียดการส่งคลิปวิดีโอ

คลิปผลงานความยาว 60-90 วินาที ความละเอียด Full HD (1,920×1,080 pixels) โดยกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Google Form และส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอ 2 รูปแบบ
1) จัดส่งผลงานในรูปแบบลิงก์ YouTube
2) อัพโหลดไฟล์คลิปวิดีโอ ผ่าน Google Drive
กรอกลิงค์ใน Google Form: https://forms.gle/bucBopR3eooZJjTv9 (ภายในวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567)

1. สัดส่วนการให้คะแนน โดย คณะกรรมการ มีดังนี้

หัวข้อพิจารณาคะแนน
1. เนื้อหาสื่อถึงแอปพลิเคชันไทยสุขได้อย่างชัดเจน40
2. ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการเล่าเรื่องน่าสนใจ ความสวยงาม ความละเอียดและประณีต40
3. เนื้อหา และความเหมาะสมของเนื้อหา20
รวม100

2. สัดส่วนการให้คะแนน Popular Vote ผ่านทาง Facebook: ไทยสุข

หัวข้อพิจารณาคะแนน (%)
1. กดไลค์50
2. กดแชร์50
รวม100
 • ผลงานจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากโครงการอื่น ไม่คัดลอกหรือใช้สื่อที่ติดลิขสิทธิ์ประกอบในผลงาน ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม หากตรวจพบการกระทำที่ผิดกฎหมายผู้พัฒนาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี ผลการตัดสินจะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลคืนผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • ผู้จัดทำต้องอนุญาตให้ ไทยสุข และทีมผู้เกี่ยวข้อง สามารถเผยแพร่ผลงาน และพัฒนาต่อยอดผลงานได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้จัดทำผลงานก่อน
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกผลงาน 10 ทีม ผ่านทาง Facebook : ไทยสุข ThaiSook ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดผลงาน ผ่านทาง Facebook : ไทยสุข ThaiSook และเว็บไซต์ ไทยสุข (https://www.thaisook.org) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567

เว็บไซต์: www.thaisook.org
Line: @thaisook
Facebook: ไทยสุข thaisook