เปิดรับสมัคร กิจกรรม NSTDA PILM 2

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม การโค้ชปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น 2 (Personalized Intensive Lifestyle Modification coaching program: PILM 2) สนับสนุนโครงการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

คุณสมบัติ (รับจำนวน 50 คน) *หากมีผู้สมัครมากกว่า 50 คน จะให้สิทธิจาก BMI / Waist-Height Ratio มากก่อน

 • มีค่า BMI มากกว่า 25 และมีความตั้งใจที่จะลดน้ำหนัก หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต
 • เป็นพนักงานหรือพนักงานโครงการของ สวทช. หรือ ทำงานในอุทยานวิทยาศาสตร์
 • ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ NSTDA PILM 1  

สิ่งที่ผู้ร่วมโครงการจะได้รับ

 • มีโค้ชส่วนตัวให้คำปรึกษาสำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และจัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกัน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ผ่านแอปพลิเคชันไทยสุข
 • ได้รับการฝึกจากโค้ชแบบ on-site อย่างน้อยจำนวน 6 ครั้ง ที่ห้องฟิตเนส ตึกสราญวิทย์ สวทช. หรือตามความเหมาะสม
 • สามารถเข้าร่วมคลาสออกกำลังกาย ที่ห้องฟิตเนส ตึกสราญวิทย์ สวทช. ทุกสัปดาห์
 • คุณคนใหม่ตามแนวทางการใช้ชีวิตเพื่อให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โค้ชโครงการ NSTDA PILM 2 ประกอบไปด้วยแร

 • โค้ชเบนซ์ (Functional Training) อ่านประวัติเพิ่มเติม (คลิก)
 • โค้ชปาร์ค (Health Planner วางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ) อ่านประวัติเพิ่มเติม (คลิก)
 • โค้ชก้าว (Weight Training ออกแรงเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ) อ่านประวัติเพิ่มเติม (คลิก)
 • โค้ชสุ (Personal Trainer) อ่านประวัติเพิ่มเติม (คลิก)

❗❗ เงื่อนไขสมัครเข้าร่วม❗❗

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายค่ามัดจำ 500 บาท (ได้คืนเมื่อสิ้นสุดโครงการและเข้าร่วมกิจกรรมครบตามที่โค้ชกำหนด)

การสมัครเข้าร่วม

 • ดาวน์โหลด และลงทะเบียนเข้าแอปไทยสุข
 • กรอกข้อมูลผ่าน Google from : คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • ประกาศรายชื่อผ่าน line official ไทยสุข : @thaisook
 • รอการติดต่อจากทีมงานเพื่อยืนยันคุณสมบัติ และแจ้งวิธีการเข้าร่วมโครงการ