หลักการพื้นฐานที่ควรคำนึงถึงในการออกกำลังกาย

หลักการพื้นฐานที่ควรคำนึงถึงในการออกกำลังกายที่สำคัญในการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือกิจกรรมอื่น ๆ นั้นมีหลักการพื้นฐานที่ควรคำนึงถึง เพื่อให้การฝึกมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด ดังนี้:

 1. อบอุ่นและยืดเยียด:
  • การทำอบอุ่นก่อนออกกำลังกายช่วยเตรียมร่างกายให้พร้อมทางกายภาพและลดความเครียดในกล้ามเนื้อและข้อต่อ
  • การยืดเยียดหลังจากการออกกำลังกายช่วยลดความตึงเครียดในกล้ามเนื้อ และช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวได้รวดเร็วขึ้น
 2. การเพิ่มระยะทาง:
  • การเพิ่มระยะทางการวิ่งอย่างค่อยเป็นค่อให้ร่างกายมีโอกาสปรับตัวและป้องกันการบาดเจ็บ
  • เพิ่มระยะทางในแต่ละสัปดาห์ ครั้งละ10% ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดบาดเจ็บจากการบริหารกล้ามเนื้อ
 3. ฝึกวิ่งบนพื้นที่ลาดชัน:
  • การฝึกวิ่งบนเนินหรือพื้นที่ลาดชันช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
  • ช่วยในการพัฒนาระบบการหายใจ และประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
 4. ความหนักและการพักผ่อน:
  • การใช้ความหนักที่เหมาะสมในการฝึกช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อและปรับลดน้ำหนัก
  • การให้ร่างกายพักผ่อนเพียงพอช่วยในการลดความเหนื่อยและป้องกันการบาดเจ็บ
 5. Cross Training:
  • การใช้วิธีการฝึกอื่น ๆ เช่น ว่ายน้ำ หรือปั่นจักรยานช่วยในการเพิ่มความหลากหลายในการใช้กล้ามเนื้อ ช่วยลดความเบื่อเพราะการฝึกที่ซ้ำซาก
 6. ประเมินตนเอง:
  • การประเมินผลการฝึกเป็นประจำช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าและปรับแผนการฝึกได้ตรงจุด
  • สามารถใช้การวัดเวลาการวิ่ง, ระยะทาง, หรือการวัดประสิทธิภาพทางกายภาพอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจน

ข้อห้าม และข้อควรระวังในการยืดแหยียดกล้ามเนื้อ

 • งดยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรง
 • ไม่กลั้นกายใจ ขณะยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
 • ไม่ใช้แรงเหวี่ยงในการยืดเหยียด เพราะอาจทำให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บหรือฉีกขาดได้
 • ยืดเหยียดด้วยความระมัดระวังไม่ยืดจนกล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บหรือฉีกขาด

อ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *