ตารางคลาสออกกำลังกาย โดย แพลตฟอร์มไทยสุข ในกิจกรรม NSTDA PILM

แพลตฟอร์มส่งเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไทยสุข ได้จัดกิจกรรม ”NSTDA PILM” ซึ่งเป็นโครงการโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดลองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการโค้ชแบบไฮบริด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพด้านอาหาร การออกกำลังกาย โดยใช้แอปพลิเคชันไทยสุขในการสื่อสาร ติดตาม และเก็บข้อมูล โดยมีโค้ชค่อยให้คำปรึกษา ออกแบบการกิน และการออกกำลังกายให้รายบุคคลตลอดระยะเวลา 6 เดือน

โดยในกิจกรรมนี้ ยังมีการจัดคลาสออกกำลังกายรายสัปดาห์ สำหรับสมาชิกในโครงการ โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อจองเข้าร่วมคลาสที่สนใจได้ ตามรายละเอียดด้านล่าง

หากมีคำถามเพิ่มเติม หรือสนใจกิจกรรมใด สามารถติดต่อแอดมิน แพลตฟอร์มไทยสุขได้ทาง ไลน์ Official : @thaisook ได้เลยค่ะ

โค้ชเบนซ์ (ACE Certified Personal Trainer)
ชื่อ : รัฐภูมิ นิราศวรรณ

สังกัด

ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI)
กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

อ่านประวัติเพิ่มเติม (คลิก)

โค้ชก้าว (Certified Personal Trainer)
ชื่อ : คมสันต์ ศิริกิจการกูล

สังกัด

กลุ่มห้องปฏิบัติการลักษณะเฉพาะทางกายภาพ (PCL)
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC)
สำนักงานกลาง (CO)

โค้ชปาร์ค (Certified Personal Trainer)
ชื่อ : อดิภัทร์ เฉลิมงาม

สังกัด

งานปฏิบัติการ (OP)
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
สำนักงานกลาง (CO)


ตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์

วันจันทร์ – ออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักตัว (bodyweight) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
เวลา : 15.00 น. / 16.00น. / 17.00 น.
ลงทะเบียน :
ผู้ฝึกสอน : โค้ชเบนซ์ (ACE Certified Personal Trainer)


วันอังคาร – ออกกำลังกายแบบ High Intensity Interval Training (HIIT) วิธีออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูงในระยะเวลาสั้นๆ สลับกับการพัก ช่วยเผาผลาญไขมันอย่างต่อเนื่องหลังออกกำลัง
เวลา : 17.30 น.
เวลากิจกรรม : 45 นาที
ลงทะเบียน :
ผู้ฝึกสอน : โค้ชปาร์ค (Certified Personal Trainer)


วันอังคาร – การใช้อุปกรณ์ฟิตเนสสำหรับมือใหม่ และการออกกำลังกายแบบ weight training
เวลา : 16.00 น.
ลงทะเบียน :
ผู้ฝึกสอน : โค้ชก้าว (Certified Personal Trainer)


วันศุกร์ – คลาสโยคะ
เวลา : 15.00 น. / 16.00น. / 17.00 น.
ลงทะเบียน :
ผู้ฝึกสอน : โค้ชเบนซ์ (ACE Certified Personal Trainer)