โครงการปรับเปลี่ยนและติดตามพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (14 มี.ค. – 25 ก.ค. 66)

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ในโครงการปรับเปลี่ยนและติดตามพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์

📍 ระยะเวลา 4 เดือน 14 มีนาคม 2566 – 25 กรกฎาคม 2566

🏆 รพสต. ที่เข้าร่วมโครงการ

  • กลุ่มที่ 1 รพสต. นางั่ว เริ่ม 11 เมษายน – 4 กรกฎาคม
  • กลุ่มที่ 2 รพสต. ยางลาด เริ่ม 18 เมษายน – 11 กรกฎาคม
  • กลุ่มที่ 3 รพสต. หนองผักบุ้ง เริ่ม 28 มีนาคม – 18 กรกฎาคม
  • กลุ่มที่ 4 รพสต. นาป่า เริ่ม 4 เมษายน – 25 กรกฎาคม

📍การใช้งานแอปพลิเคชันไทยสุข

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiSook ไทยสุข จาก App Store หรือ Google Play
  2. สร้างกลุ่มในแอปพลิเคชันไทยสุข เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
  3. เข้าร่วมการโครงการในแอปพลิเคชันไทยสุข
  4. บันทึกกิจกรรมลงบนแอปพลิเคชันไทยสุข

📍ติดตามประกาศผลรางวัลได้ที่นี่ ผลจำนวนวันที่เดินเกิน 10,000 ก้าว

📍สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสุขศึกษา เบอร์โทรภายใน 2007

🏅🎉อัปเดตการแข่งขัน กำหนดการประจำสัปดาห์ ประกาศผลรางวัล และสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ThaiSook ไทยสุข ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ และขอให้ทุกท่านสนุก สุขภาพดีกับกิจกรรมของเราค่ะ 🎉🏅