WEIGHT TRAINING (เวทเทรนนิ่ง)

ThaiSook I 2566

การเวทเทรนนิ่ง คือการฝึกด้วยน้ำหนักหรือที่เรียกว่าการฝึกความแข็งแรงหรือการฝึกด้วยแรงต้านเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำหนักหรือแรงต้านเพื่อสร้างและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ใช้เครื่องมือ เช่น การใช้เครื่องมือ ได้แก่ ดัมเบล บาร์เบล และเครื่องมือที่มีน้ำหนักอื่นๆ

ในระหว่างการฝึกด้วยน้ำหนัก กล้ามเนื้อจะหดตัวซ้ำๆ ต่อแรงต้าน ซึ่งทำให้เส้นใยกล้ามเนื้อเสียหายในระดับจุลภาค ความเสียหายนี้จะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อปรับตัวและแข็งแรงขึ้นในระหว่างกระบวนการฟื้นตัว ส่งผลให้กล้ามเนื้อมี ความแข็งแรง และความทนทานขึ้น

การฝึกแบบเวทเทรนนิ่ง สามารถให้ประโยชน์มากมายนอกเหนือจากการสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรง รวมถึงความหนาแน่นของกระดูกที่ดีขึ้น เพิ่มการเผาผลาญ และสุขภาพโดยรวมและสมรรถภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับอายุ และลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคอ้วน

ข้อแนะนำในการฝึกเวทเทรนนิ่ง จาด สสส.      

ข้อแนะนำสำหรับการฝึกเวทเทรนนิ่ง ดังนี้

1. อบอุ่นร่างกาย (warm up) ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 10-15 นาที เพื่อเตรียมร่างกาย

2. ฝึกช้าๆ ด้วยอุปกรณ์น้ำหนักเบาในช่วงเริ่มต้น และค่อยๆ เพิ่มขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการฝึก

3. คลายลมหายใจออกเมื่อออกแรงยกหรือดัน และสูดหายใจเข้าเมื่อผ่อนแรงหรือแรงดันลง

4. ฝึกแต่ละท่าให้นับจำนวน 12-15 ครั้ง เป็น 1 เซต พักระหว่างเซตไม่เกิน 1 นาที ใน 1 ท่าควรทำ 3-5 เซ็ต สำหรับอุปกรณ์น้ำหนักเบา และ 2-3 เซ็ตสำหรับอุปกรณ์ที่เพิ่มน้ำหนักมากขึ้น

5. หลักฝึกเสร็จควรผ่อนคลายร่างกาย (Cool Down) ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ หรือใช้อุปกรณ์น้ำหนักน้อย ประมาณ 10-15 นาที เพื่อให้ร่างกายคลายอุณหภูมิและลดความเมื่อยล้า

6. ระหว่างฝึกควรจิบน้ำเป็นระยะๆ เพื่อชดเชยการเสียเหงื่อ

7. ควรฝึกเวทเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอ และค่อยเป็นค่อยไป

การฝึกแบบเวทเทรนนิ่งนั้นสามารถทำได้โดยคนทุกวัยและทุกระดับความฟิต และสามารถปรับให้เหมาะกับเป้าหมายและความต้องการส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องใช้เทคนิคที่เหมาะสม เริ่มด้วยน้ำหนักที่เบาลง และค่อยๆ ทำไปเรื่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและได้ผลลัพธ์ที่ดี

อ้างอิง

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2565). ปั้นกล้ามเนื้อให้สวย ด้วย “เวทเทรนนิ่ง”. สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/?p=230793
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2566). ออกกำลังกายแบบ คาร์ดิโอ หรือ เวทเทรนนิ่ง แบบไหนดีกว่ากัน. สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/?p=336604

ThaiSook I 2566