โครงการปรับเปลี่ยนและติดตามพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (14 มี.ค. – 25 ก.ค. 66)

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ในโครงการปรับเปลี่ยนและติดตามพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์ 📍 ระยะเวลา […]

สาสุข อุ่นใจ ชาเลนจ์ “ปฏิบัติการ 7 สัปดาห์ ไทยสุข” (21 กุมภาพันธ์ – 11 เมษายน)

สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ ประจำปีงบประมาณ 66 ชวนทุกท่านมาเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ห่างไกลโรคไปด้วยกัน แค่ออกกำลังกาย หรือ กินผักผลไม้ ก็ลุ้นรางวัลได้ […]

Coach 7 Weeks Virtual Challenge (8 สิงหาคม – 25 กันยายน)

มาเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ห่างไกลโรคไปด้วยกัน แค่ออกกำลังกาย หรือ กินผักผลไม้ ก็ลุ้นรางวัลได้ !! กรมอนามัย ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) […]