การทดสอบสมรรถภาพทางกาย – การทรงตัว (Balance)

Single leg balance test

การทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นส่วนสำคัญในการประเมินสุขภาพ และความสามารถทางร่างกายของแต่ละคน จะวัดได้จากการทดสอบสมรรถภาพในด้านต่างๆ ของร่างกาย

วันนี้แอดมินจะมาพูดถึงการทดสอบ Single leg balance test ร่วมถึงการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ( คลิก )

อุปกรณ์ทดสอบ

  • พื้นผิวเรียบที่มั่นคง
  • นาฬิกาจับเวลา

วิธีการทดสอบ

  1. ให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบยืนถอดรองเท้าและ/หรือถุงเท้า โดยการทดสอบจะทำในขาทีละข้าง
  2. มือทั้ง 2 ข้าง วางที่ตำแหน่งบริเวณเอว เมื่อเริ่มการทดสอบให้ยืนลงน้ำหนักขาเดียวบนขาข้างที่ทดสอบ (ขาข้างถนัด)
  3. ผู้ทดสอบจับเวลา โดยทั่วไประยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมการทดสอบควรรักษาระดับความสามารถในการทรงตัว ควรอยู่ที่ประมาณ 60 วินาที
  4. ทดสอบขาละ 3 รอบ เพื่อนำไปหาค่าเฉลี่ย

อ้างอิงภาพ : Sing Leg Balance Test nell’ ottica delle Catena Miofasciall (spine-center.it)

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย ปกติของการทดสอบ Single leg balance test

อายุ (ปี)ยืนขาเดียว พื้นเรียบ เปิดตา (วินาที)
18-3943
40-4940.3
50-5937
60-6926.9

อ้างอิง:

  • เอกสารประกอบการอบรมเพื่อเติมเต็มศักยภาพฯ ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางการขยายผลกระบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบเข้มข้นจำเพาะคน โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วันที่ 11 -13 มกราคม 2566
  • COL Barbara A. Springer et al., Normative Values for the Unipedal Stance Test with Eyes Open and Closed. Journal of Geriatric Physical Physical Therapy (2007) Vol. 30:1:07
  • https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/timed-unipedal-stance-test-single-leg- support-one-leg-stance-test
  • https://www.aptei.ca/library-article/1909/

ThaiSook I 2566