ไทยสุข ออกอากาศในรายการ พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย ทางช่อง 9 MCOT HD

ไทยสุข คือ แอปพลิเคชั่นที่ออกแบบขึ้นเพื่อติดตามสุขภาพสำหรับผู้ใช้งานแบบกลุ่ม ผ่านทางโมเดลการแข่งขันแบบออนไลน์ โดยมีผู้นำสุขภาพคอยให้ความรู้ และช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกายให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น