NSTDA Virtual Challenge (26 เมษายน – 1 มิถุนายน)

แค่ออกกำลังกาย หรือ กินผักผลไม้ ก็ลุ้นรางวัลได้ !!

สโมสร สวทช. ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ แค่รวมทีมกันมา จะเลือกออกกำลังกาย หรือ กินผักผลไม้ หรือ ทั้งคู่ก็ได้ มาร่วมสร้างนิสัยที่ดีด้วยกัน และเรายังมีรางวัลให้ทั้งหมด 200 รางวัล รวม 45,000 บาท #แจกรางวัลทุกสัปดาห์

📍 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ

  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiSook ไทยสุข จาก App Store หรือ Google Play
  • สร้างกลุ่มในไทยสุข เพื่อร่วมกิจกรรมเป็นทีม ทีมละ 3 คนขึ้นไป ทุกเพศ ทุกวัย จะเป็นเพื่อน หรือคนในครอบครัวก็ได้นะ
  • หัวหน้าทีมต้องเข้าร่วมอบรมสุขภาพดี 1 ครั้ง ผู้เข้าอบรมรับ e-certificate สุขภาพดีทุกคน
  • แค่ทำกิจกรรมที่ชอบและส่งผลกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันไทยสุข
  • ลุ้นรางวัลประจำสัปดาห์ รางวัลละ 100 บาท สัปดาห์ละ 23 รางวัล และรางวัลที่ 1 อีกสัปดาห์ละ 500 บาท
  • เมื่อจบการแข่งขัน ลุ้นรางวัลตามเกณฑ์กิจกรรมต่างๆ รางวัลละ 300 บาท รวม 100 รางวัล และรางวัลที่ 1 อีกกิจกรรมละ 1,000 บาท จำนวน 4 รางวัล
  • รางวัลที่ 1 พิจารณาจากทีมที่บันทึกกิจกรรมถูกต้องและตรวจสอบได้ และ ทำตามเกณฑ์ได้มากที่สุด เช่น บันทึกรูปออกกำลังกายจากแอปพลิเคชันที่ยืนยันได้ หรือ บันทึกรูปผักผลไม้และประเมินส่วนได้ถูกต้อง
  • ระบบนับผลกิจกรรมต่างๆ อัตโนมัติ และใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสุ่มรางวัลจาก www.luckyplay.org เพื่อความยุติธรรม โดยจะมีการสุ่มตรวจจากทีมงาน และผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งให้ตรวจสอบผลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมได้ โดยทีมงานขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธผลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสามารถปฏิเสธผลย้อนหลังได้

🎉 มาสุขภาพดีด้วยกันเถอะ !! กรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรม

.

📍 กำหนดการแข่งขัน

26 เม.ย. 65หัวหน้าทีมเข้าร่วมอบรมสุขภาพดี ช่วงบ่ายวันอังคารที่ 26 เม.ย. 65 (online)
27 เม.ย. – 1 มิ.ย. 65ช่วงเวลาทำกิจกรรม รวม 5 สัปดาห์
6 มิ.ย. 65ประกาศผลการแข่งขัน

.

📍 เกณฑ์แข่งขันรายสัปดาห์ – ลุ้นรางวัลได้ทุกสัปดาห์ !!

สัปดาห์ที่ 1ออกกำลังกาย
(20 รางวัล)         
ออกกำลัง 30 นาทีต่อครั้ง อย่างน้อย 3 ครั้ง
สัปดาห์ที่ 2กินผักผลไม้
(20 รางวัล)
กินผักผลไม้เฉลี่ยอย่างน้อย 3 ส่วนต่อวัน (วิธีการประมาณ)
สัปดาห์ที่ 3สร้างนิสัยที่ดี
(20 รางวัล)
ได้คะแนนในแอปพลิเคชันอย่างน้อย 45 คะแนนในสัปดาห์
สัปดาห์ที่ 4เดินวิ่ง
(20 รางวัล)
เดินมากกว่า 8,000 ก้าวต่อวันอย่างน้อย 3 วัน หรือระยะทางสะสม 20 กม.
ทุกสัปดาห์พักผ่อนเพียงพอ
(3 รางวัล)        
บันทึกการนอน 7-8 ชั่วโมงทุกวัน ในเวลาที่สม่ำเสมอ

.

📍 เกณฑ์รางวัลตลอด 5 สัปดาห์ รวม 4 กิจกรรม – แค่ใช้แอปทำกิจกรรมที่ชอบได้เลย !!

กิจกรรม 1สร้างนิสัยที่ดี
(25 รางวัล)         
คะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 225 คะแนน
กิจกรรม 2ออกกำลังกาย
(25 รางวัล)
ออกกำลัง 30 นาทีต่อครั้ง 3 ครั้งต่อสัปดาห์
หรือ
เดินมากกว่า 8,000 ก้าวต่อวัน 3 ครั้งต่อสัปดาห์
(รวมอย่างน้อย 15 ครั้ง)
กิจกรรม 3กินผักผลไม้
(25 รางวัล)
กินผักผลไม้เฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 3 ส่วน (วิธีการประมาณ)
(รวมอย่างน้อย 105 ส่วน)
กิจกรรม 4   ลดน้ำหนัก
(25 รางวัล)        
คนที่ BMI เกิน 23 ทุกคนในกลุ่ม น้ำหนักลดลงอย่างน้อย 2%
* สามารถร่วมลุ้นได้มากกว่า 1 กิจกรรม

.

📍 ตารางอบรมสุขภาพดี (Healthier You) ในวันที่ 26 เมษายน (รูปแบบ online)

13.30 – 13.40 น.แนะนำจุดประสงค์การจัดกิจกรรม และการอบรมสุขภาพดี
13.40 – 14.20 น.รู้จัก NCDs – การประเมินและการจัดการเชิงป้องกัน
โดย ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
14.20 – 15.00 น.การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการออกกำลังกาย
โดย ดร.ชลชัย อานามนารถ, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
15.00 – 15.40 น.การส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค
โดย พ.อ.หญิง พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช, กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
15.40 – 16.20 น.การสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ
โดย คุณกันตินันท์ เดชจินดา, วิทยากรด้านจิตวิทยา, สังคมวิทยา เครือข่ายคนไทยไร้พุงฯ
16.20 – 16.30 น.ตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรม และปิดการอบรมสุขภาพดี

.

🏅🎉อัพเดทการแข่งขัน กำหนดการประจำสัปดาห์ ประกาศผลรางวัล และสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ThaiSook ไทยสุข ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ และขอให้ทุกท่านสนุก สุขภาพดีกับกิจกรรมของเราค่ะ 🎉🏅

🎉 สรุปผลรางวัล NSTDA Virtual Challenge 🎉