เปิดรับสมัครรุ่นที่สองแล้ว !! หลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพ โดยเครือข่ายคนไทยไร้พุงฯ

หลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงานโดยเครือข่ายคนไทยไร้พุงฯ และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ม.ค. 65

.• เป็นหลักสูตรอบรม รองรับผู้เข้าอบรมในนามองค์กรๆ ละ 3 คน

• การเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

• ผู้ที่เข้าร่วมการอบรม อย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียน, ส่งงาน และนำเสนอร่างโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนด

จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากราชวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และได้รับคำปรึกษาในการดำเนินโครงการจริงในองค์กร.ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมได้ตามลิงค์นี้ http://healthy-org.com/newsactivity/central/23

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-698-6393, 087-555-4245

บทความต้นฉบับ