เสวนาเปิดตัวกิจกรรม ฟิตหุ่นเฟิร์ม เติมความมั่นใจ กับไทยสุข

Virtual NCD Forum หัวข้อ “ฟิตหุ่นเฟิร์ม เติมความมั่นใจ กับไทยสุข” กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum หัวข้อ “ฟิตหุ่นเฟิร์ม เติมความมั่นใจ กับไทยสุข” วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00-12.00น.

บทความต้นฉบับ