โครงการเดิน 10,000 ก้าว สหเวชฯ สุขภาพดี

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “เดิน 10,000 ก้าว สหเวชฯ […]

IFS ชวนขยับนับก้าว

ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม (IFS) ร่วมกับไทยสุขจัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “IFS ชวนขยับนับก้าว” ทุกก้าวสะสมสร้างความแบ่งปัน 📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : 15 พ.ย.  – 15 […]

สร้างเสริม สร้างสุข กกป.พร (1 พฤศจิกายน 2566 – 8 กุมภาพันธ์ 2567)

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “สร้างเสริม สร้างสุข กกป.พร.”  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกองทัพเรือ […]

TPAK PA Challenge 2023 ครั้งที่ 3

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “TPAK PA Challenge 2023 ครั้งที่ 3 […]

สะสมก้าวเดิน กีฬาสีภายใน สวทช. และประชาคม อวท. ประจำปี 2566 (15 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2566)

📍ดูผลการแข่งขันล่าสุด (อัพเดททุก 24 ชั่วโมง) 📍ดูผลรางวัลพิเศษรายบุคคลล่าสุด (อัพเดททุก 24 ชั่วโมง) เชิญชวนร่วมงานแข่งขัน สะสมก้าวเดิน […]

SPT Challenge คปสอ.สันป่าตอง(9 สิงหาคม – 9 พฤศจิกายน)

โรงพยาบาลสันป่าตองร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “SPT Challenge คปสอ.สันป่าตอง”  📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : 3 เดือน […]

7 Weeks healthy for healthcare worker II – โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (29 มิถุนายน – 16 สิงหาคม)

หน่วยงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “ 7 สัปดาห์สุขภาพดี ”  📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : […]

MCH Challenge 2023 (Phase 5) – โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย (28 มิถุนายน 2566 – 23 สิงหาคม)

โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “MCH Challenge 2023 (Phase 5) กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ”  […]

MEDPSU Health Bank ธนาคารสุขคณะแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (12 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพผ่านแอพลิเคชั่นภายใต้แนวคิด ธนาคารเพื่อสุขภาพ “ธนาคารสุข”(MED PUS Health Bank) […]

TPAK PA Challenge 2023 ครั้งที่ 2 (26 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม)

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “TPAK PA Challenge 2023”  📍 ระยะเวลาการแข่งขัน 26 […]