ท้าพิชิตหมื่นก้าว (10,000 Steps Challenge) (11 มี.ค. – 10 เม.ย. 67)

เตรียมพร้อมท้าทายตัวเองกับการแข่งขัน ท้าพิชิตหมื่นก้าว (10,000 Steps Challenge) ก้าวสู่สุขภาพที่ดีไปด้วยกันกับไทยสุข เพียงแค่มีความตั้งใจ เดินเกิน 10,000 ก้าวทุกวัน […]

99 Days Challenge (4 มี.ค. – 10 มิ.ย. 67)

บริษัท แอพเวิร์คส์ จำกัด ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “99 Days Challenge” […]

สวพ.ทร. ชวนขยับนับก้าว ลด BMI(16 ก.พ. – 15 ก.ย. 67)

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “สวพ.ทร. ชวนขยับนับก้าว ลด BMI” 📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : […]

TPAK PA Challenge ครั้งที่ 4 (1 ก.พ. – 31 มี.ค. 67)

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “TPAK PA Challenge […]

พร.ร่วมใจ ก้าวเดินไปด้วยกัน (31 ม.ค. – 12 เม.ย. 67)

โครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล นขต.พร.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา โดย กองเวชกรรมป้องกัน […]

YUWA Challenge ออกกำลังกาย สบายชีวี วิถีคนทำงาน (24 ม.ค. – 26 มิ.ย. 67)

เทศบาลตำบลยุหว่า โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลสันป่าตอง จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “YUWA Challenge”  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยใช้แอปพลิเคชัน ไทยสุข […]

Healthy by yourself รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (10 ม.ค. – 31 ส.ค. 67)

สน.สร้างเสริมสุขภาพเเละการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “Healthy by yourself […]

หมื่นก้าวเพื่อสุขภาพที่ดี ประจำเดือนมกราคม 2567 (5 – 31 ม.ค. 67)

การก้าวเดินเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับสุขภาพของคุณ มาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันก้าวเดินในกิจกรรม “หมื่นก้าวเพื่อสุขภาพที่ดี ประจำเดือนมกราคม 2567“ โดยสวทช. และประชาคม อวท. ร่วมกับ ไทยสุข จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดี […]

โครงการเดิน 10,000 ก้าว สหเวชฯ สุขภาพดี (16 พ.ย. 66 – 16 ส.ค. 67)

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “เดิน 10,000 ก้าว สหเวชฯ […]

IFS ชวนขยับนับก้าว (15 พ.ย. – 15 ธ.ค. 66)

ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม (IFS) ร่วมกับไทยสุขจัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “IFS ชวนขยับนับก้าว” ทุกก้าวสะสมสร้างความแบ่งปัน 📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : 15 พ.ย.  – 15 […]