โครงการเดิน 10,000 ก้าว สหเวชฯ สุขภาพดี (16 พ.ย. 66 – 16 ส.ค. 67)

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “เดิน 10,000 ก้าว สหเวชฯ สุขภาพดี”  เพื่อส่งเสริมออกกำลังกาย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2567

📍 เกณฑ์การแข่งขัน :    

การติดตามการออกกำลังกายสะสม โดยใช้โปรแกรมไทยสุขเท่านั้น

  • 4,000 – 6,000 ก้าว ได้ 1 คะแนน
  • 6,001 – 8,000 ก้าว ได้ 2 คะแนน
  • 8,001 – 10,000 ก้าว ได้ 3 คะแนน
  • 10,001 ก้าว ขึ้นไป ได้ 4 คะแนน

คะแนนจิตพิสัย

  • อัปโหลดการรับประทานผักผลไม้ serving ละ 1 คะแนน (ไม่เกิน 5 คะแนนต่อวัน)
  • จำนวนสัปดาห์ที่ท่านมีนิสัยสุขภาพดีต่อเนื่อง คำนวณจากออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที 3 คะแนน
  • จำนวนวันที่เดินเกิน 10,000 ก้าว (1 คะแนนต่อวัน)

เกณฑ์เข้าร่วมแข่งขัน 1 กลุ่ม ต้องมีสมาชิกไม่เกิน 4 คนต่อทีม

📍การใช้งานแอปพลิเคชันไทยสุข

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiSook ไทยสุข จาก App Store หรือ Google Play
  2. เข้าร่วมการร่วมการแข่งขันในแอปพลิเคชันไทยสุข โดย กดที่ Challenge -> ภายใน -> โครงการเดิน 10,000 ก้าว สหเวชฯ สุขภาพดี -> กรอกรหัสเข้าร่วมกลุ่ม
  3. บันทึกกิจกรรมลงบนแอปพลิเคชันไทยสุข

ผลการแข่งขันสะสมก้าวเดิน จำนวนวันที่เกิน 10,000 ก้าว

🏅🎉อัปเดตการแข่งขัน กำหนดการประจำสัปดาห์ ประกาศผลรางวัล และสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ThaiSook ไทยสุข ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ และขอให้ทุกท่านสนุก สุขภาพดีกับกิจกรรมของเราค่ะ 🎉🏅