โครงการ PILM – โรงพยาบาลพนมสารคาม โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

Personalized Intensive Lifestyle Modification/Coaching Program – โรงพยาบาลพนมสารคาม

วันที่ : 31 สิงหาคม 2566

สถานที่ : โรงพยาบาลพนมสารคาม

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา หน่วยงานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (PILM) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการโครงการ “พัฒนาแนวทางการขยายผลกระบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบเข้มข้นจำเพาะคน” ได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลพนมสารคาม เพื่อติดตามความคืบหน้าข้อโครงการ และอธิบายการใช้งาน ไทยสุขวอช ThaiSook Watch

โดย นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย และทีมงาน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงาน และความคืบหน้าสำหรับโครงการ PILM ประกอบไปด้วย เป้าหมายการพัฒนาสุขภาพ การจัดโปรแกรมการออกกำลัง พฤติกรรมการกิน การออกแบบการกินเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกทีมที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพดีขึ้น และประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ดร.เดโช สุรางค์ศรีรัฐ ได้อธิบายการใช้งานระบบไทยสุข และไทยสุขวอช ThaiSook Watch และแลกเปลี่ยนปัญหาเกี่ยวกับใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อให้หน่วยงานสามารถติดตามกิจกรรมของลูกทีมแต่ละคน และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนจัดการด้านสุขภาพของลูกทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพบรรยากาศห้องออกกำลังกายโรงพยาบาลพนมสารคาม