ไทยสุขวอช ThaiSook Watch 1.0

พร้อมใช้งานแล้ว ไทยสุขวอช ThaiSook Watch นาฬิกาสำหรับการออกกำลังกาย สะดวกสบายสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันไทยสุข Thaisook ได้ง่าย ๆ

ไทยสุขวอช ThaiSook Watch ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย สามารถตรวจจับก้าวเดิน บันทึกกิจกรรมการออกกำลังกาย บันทึกการนอนแบบอัตโนมัติ แจ้งเตือนให้ขยับตัว วัดอัตราการเต้นหัวใจ, ออกซิเจนในเลือด, อุณหภูมิที่ผิวหนัง โดยเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยสุข เพื่อให้ผู้ดูแล หรือโค้ชสุขภาพ สามารถดูข้อมูลของลูกทีมทั้งกลุ่ม ในภาพรวมได้สะดวก

การเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน  

ไทยสุขวอช ThaiSook Watch เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันไทยสุข Thaisook ผ่านทางบลูทูธ โดยตรง ใช้งานง่าย นอกจากนั้น ผู้ดูแลหรือโค้ชสุขภาพ ยังสามารถใช้ระบบไทยสุขในการดูแลลูกทีมแบบกลุ่ม และสามารถนำข้อมูลออกเพื่อทำการวิจัยต่อไป เหมาะกับการใช้งานในโครงการสุขภาพต่าง ๆ

คู่มือการใช้ ไทยสุขวอช

ปัจจุบันมีการใช้งานในโครงการแล้ว มากกว่าหนึ่งพันเครื่อง

หน่วยงานที่ใช้ ไทยสุขวอช ในโครงการวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน – มสพช.

คณะแพทยศาสตร์ กรุงเทพธนบุรี

หน่วยงานที่สนใจใช้ ไทยสุขวอช ในโครงการ
ติดต่อ ไลน์ : @thaisook

เพิ่มเพื่อน