การนับคาร์โบไฮเดรต เทคนิคง่ายๆ ในการลดน้ำหนัก

ThaiSook I 2566

ทำไมต้องนับคาร์โบไฮเดรต?

การนับคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) เป็นสิ่งที่สำคัญในการควบคุมอาหารและสุขภาพ เพราะคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกาย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางและกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่นๆ ดังนี้:

  1. พลังงาน: คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักในอาหาร การนับคาร์โบไฮเดรตช่วยให้คุณรับรู้ปริมาณพลังงานที่คุณได้รับจากอาหารแต่ละมื้อ ซึ่งสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักและรักษาสุขภาพได้
  2. การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด: การบริโภคคาร์โบไฮเดรตมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด คาร์โบไฮเดรตที่มีค่า Glycemic Index (GI) หรือดัชนีน้ำตาลสูง อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน การนับคาร์โบไฮเดรตช่วยควบคุมปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่รับประทาน และช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานได้
  3. ความสำคัญในกีฬา: คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับกีฬา การบริโภคคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่เหมาะสมก่อนและหลังการออกกำลังกายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกซ้อม และเร่งการฟื้นตัวหลังการออกกำลังกาย

การนับคาร์โบไฮเดรตช่วยให้คุณมีการควบคุม และวางแผนการบริโภคอาหารที่เหมาะสม แต่ควรศึกษาข้อมูลและคำแนะนำอื่นๆ เช่น ความต้องการพลังงานส่วนบุคคล ความสมดุลของอาหารในมื้อ และความต้องการทางสุขภาพส่วนตัวในการกำหนดปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมสำหรับคุณเอง

วิธีการนับคาร์บ

เวลานับคาร์โบไฮเดรตจะนับเป็บ “คาร์บ” โดย

15 กรัม คาร์โบไฮเดรต = 1 คาร์บ

ทั้งนี้อาหารที่คาร์โบไฮเดรตเท่ากัน สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ในปริมาณ 1 ต่อ 1 คาร์บ

ปริมาณ 15 กรัม ของคาร์โบไฮเดรต หรือ 1 คาร์บ หมายถึง

ข้าวแป้ง

อาหาร

ปริมาณ

ผลไม้

อาหาร

ปริมาณ

นม

อาหาร

ปริมาณ

ผัก

อาหาร

ปริมาณ

อ้างอิง

ThaiSook I 2566