NSTDA Virtual Challenge SS2 (17 ต.ค. – 27 พ.ย.)

แค่ออกกำลังกาย กับ กินผักผลไม้ ก็ลุ้นรางวัลได้ !!

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพ แค่รวมทีมกันมาร่วมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยกัน ผู้เข้าแข่งขันในทีมที่ทำกิจกรรมได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้รับรางวัลทุกคน #รับรางวัลทุกคน #ไม่จำกัดจำนวน

🏆เงื่อนไขการรับรางวัล

🎉ค่าเฉลี่ยของทีมที่ทำได้ตามเกณฑ์ เพียงแค่ออกกำลังกายมากกว่า 150 นาที/สัปดาห์ และกินผักผลไม้มากกว่า 4 ส่วน/วัน ทุกคนในทีม รับรางวัลคนละ 100 บาท

🎉สำหรับทีมที่มีค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ และได้คะแนนมากที่สุด 3 ทีมแรก รับรางวัลพิเศษ ทีมละ 500 บาท

🎉สำหรับทีมที่มีค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ และสมาชิกในทีมที่ค่า BMI > 23 ลดน้ำหนักรวมได้มากที่สุด 3 ทีมแรก รับรางวัลพิเศษ ทีมละ 500 บาท

🎉รางวัลพิเศษอื่น ๆ สามารถติดตามได้ทาง Facebook: ThaiSook ไทยสุข

📍สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย ๆ เพียงแค่

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiSook ไทยสุข จาก App Store หรือ Google Play
  2. สร้างกลุ่มในแอปพลิเคชันไทยสุข เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม (กลุ่มละ 2 – 10 คน ทุกเพศ ทุกวัย)
  3. หัวหน้าทีมต้องเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพดีอย่างน้อย 1 ครั้ง (ออนไลน์ ผ่าน Facebook: ThaiSook ไทยสุข)
  4. ระยะเวลาแข่งขันในกิจกรรม 6 สัปดาห์ วันที่ 17 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2565
  5. ทำกิจกรรมที่ชอบในแอป และบันทึกกิจกรรมลงบนแอปพลิเคชันไทยสุขให้ครบทุกสัปดาห์ก็รอลุ้นรับรางวัลได้เลย

📍ตารางอบรมสุขภาพดี (Healthier You) วันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2565 (ออนไลน์ ผ่าน Facebook: ThaiSook ไทยสุข)

เวลากิจกรรม
จันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565
14.00 – 15.00
เข้าใจ NCDs และการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดย รศ.ดร.นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อังคารที่ 18 ตุลาคม 2565
14.00 – 15.00
เข้าใจ NCDs และการปฏิบัติตัวง่าย ๆ ให้ห่างไกลโรค
โดย ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พุธที่ 19 ตุลาคม 2565
14.00 – 15.00
เทคนิคการเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่สุขภาพดี สไตล์โค้ชวิท
โดย ว่าที่ร้อยตรีมณฑล หวานวาจา, กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พฤหัสที่ 20 ตุลาคม 2565
14.00 – 15.00
ตัวชี้วัดง่าย ๆ 8 อย่าง ที่ทำให้คุณมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
โดย นพ.ปัณณพัฒน์ ลาวัลย์ตระกูล, แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์สุขภาพเวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์

📍ติดตามประกาศผลรางวัลได้ที่ Facebook: ThaiSook ไทยสุข

  • รางวัล 3 ลำดับแรก พิจารณาจากทีมที่บันทึกกิจกรรมถูกต้องและตรวจสอบได้ และทำตามเกณฑ์ได้มากที่สุด เช่น บันทึกรูปออกกำลังกายจากแอปพลิเคชันที่ยืนยันได้ หรือ บันทึกรูปผักผลไม้และประเมินส่วนได้ถูกต้อง
  • ระบบนับผลคะแนนกิจกรรมต่างๆ อัตโนมัติ และใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสุ่มรางวัลจาก www.luckyplay.org เพื่อความยุติธรรม โดยจะมีการสุ่มตรวจจากทีมงาน และผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งให้ตรวจสอบผลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมได้ โดยทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธผลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสามารถปฏิเสธผลย้อนหลังได้

🏅🎉อัปเดตการแข่งขัน กำหนดการประจำสัปดาห์ ประกาศผลรางวัล และสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ThaiSook ไทยสุข ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ และขอให้ทุกท่านสนุก สุขภาพดีกับกิจกรรมของเราค่ะ 🎉🏅