น้ำตาลในเลือด

ThaiSook I 2565

รู้หรือไม่ว่า ระดับน้ำตาลในเลือดสำคัญยังไง?

น้ำตาลในเลือดเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดโรคเบาหวาน ถ้าเราดูแลสุภาพไม่ดีหรือไม่ถูกวิธีก็อาจทำให้เราเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน และโรคต่าง ๆ ตามมาได้ ดังนั้นเราควรจะตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบว่าระดับน้ำตาลของเรานั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือไม่ การที่เรารู้ทันโรค เข้าใจระดับน้ำตาลในเลือด และรู้วิธีป้องกันก็จะทำให้เราห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น วันนี้จึงจะพามาทำความรู้จักกับน้ำตาลในเลือดคืออะไร ส่งผลกับเรายังไงบ้าง

ระดับน้ำตาลในเลือด หมายถึง ระดับน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดที่ควบคุมโดยการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อน

การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด วิธีการตรวจ 3 แบบ

ปกติร่างกายจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นหลังจากที่เรารัปทานอาหาร เพื่อที่จะทำให้ความอยากอาหารลดลงในช่วงระยะเวลาสั่น ๆ และเมื่อเวลาผ่านไป 2-3 ชั่วโมง ระดับน้ำตาลในเลือดจะค่อย ๆ กับมาเป็นปกติ แต่ถ้าหากมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงตลอดเวลาเป็นระยะเวลานานจะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบการทำงานของร่างกาย เช่น ไตเสื่อมหรือไตวาย โรคหัวใจและหลอดเลือด หัวใจวาย ต้อหินจากเบาหวาน เส้นประสาททำงานผิดปกติ ติดเชื้อง่าย โรคกระดูกและข้อเสื่อม เป็นต้น

อาการที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ

คนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจะมีอาการหงุดหงิดง่าย ตัวสั่น กล้าเนื้ออ่อนแรง เหงื่อออกง่าย  ก้าวร้าว และอาจช็อคหมดสติได้ อาจเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยารักษาโรคเบาหวานหรือกลุ่มผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป หรือป่วยเป็นโรคตับที่มีความรุนแรง

การปฏิบัติตนในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

1.ควบคุมอาหารให้เหมาะสม ต้องไม่ติดรสหวาน เลือกรับประทานอาหารหลากหลายในปริมาณที่พอเหมาะงดอาหารรสหวาน มัน เค็ม หลีกเลี่ยงเครื่องในสัตว์ เนื้อสัตว์ติดมัน และอาหารหมักดอง
2.ควบคุมไม่ให้มีน้ำหนักตัวเกิน
3.มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
4.ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจวัดค่าระดับน้ำตาลในเลือดทุกปี
5.สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานควรรับประทานยา และพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือด ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ

อ้างอิง :

น้ำตาลในเลือด,Know Your Numbers & Know Your Risks รู้ตัวเลข รู้ความเสี่ยงสุขภาพ,กลุ่มพัฒนานโยบายสาธารณะและสื่อสารความเสี่ยงกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ThaiSook I 2565