MED PSU Healthier Challenge (11 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม)

มาเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ห่างไกลโรคไปด้วยกัน แค่ออกกำลังกาย หรือ กินผักผลไม้ ก็ลุ้นรางวัลได้ !!

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพ แค่รวมทีมกันมาเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ห่างไกลโรคไปด้วยกัน บุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ ไม่จำกัดเฉพาะแต่บุคลากรของ มอ. หรือ สวทช. และเรายังมีรางวัลให้ทั้งหมด 400 รางวัล มูลค่ากว่า 125,000 บาท

📍 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ

  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiSook ไทยสุข จาก App Store หรือ Google Play
  • สร้างกลุ่มในไทยสุข เพื่อร่วมกิจกรรมเป็นทีม ทีมละ 2 – 10 คน ทุกเพศ ทุกวัย จะเป็นเพื่อน หรือคนในครอบครัวก็ได้นะ
  • ทำกิจกรรมที่ชอบและส่งผลกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันไทยสุข
  • เมื่อจบการแข่งขัน ทีมที่ผ่านเกณฑ์กิจกรรมต่างๆ ลุ้นรางวัลรวมทั้งหมดจำนวน 400 รางวัล หูฟัง Bluetooth จำนวน 200 รางวัล เสื้อ Limited MED PSU x ThaiSook จำนวน 200 รางวัล
  • มีกิจกรรมพิเศษเพื่อแจกรางวัลทุกสัปดาห์ สามารถติดตามอัพเดทได้ทาง Facebook ไทยสุข
  • ระบบนับผลกิจกรรมต่างๆ อัตโนมัติ และใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสุ่มรางวัลจาก www.luckyplay.org เพื่อความยุติธรรม โดยจะมีการสุ่มตรวจจากทีมงาน และผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งให้ตรวจสอบผลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมได้ โดยทีมงานขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธผลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสามารถปฏิเสธผลย้อนหลังได้

.

📍 กำหนดการแข่งขัน

6 ก.ค. 2565ร่วมอบรมสุขภาพดี “การสร้างเสริมสุขภาพและการส่งเสริมโภชนาการ” (ออนไลน์ผ่าน Facebook ไทยสุข)
11 ก.ค. – 7 ส.ค. 2565ช่วงเวลาทำกิจกรรม รวม 4 สัปดาห์
8 – 11 ส.ค. 2565ประกาศผลการแข่งขัน

.

.

📍 เกณฑ์การแข่งขันรวม 4 กิจกรรม – แค่ใช้แอปทำกิจกรรมที่ชอบได้เลย !!

กิจกรรม 1ออกกำลังกาย
(100 รางวัล)
ออกกำลังเฉลี่ย 150 นาทีต่อสัปดาห์
หรือ
เดินเฉลี่ยมากกว่า 8,000 ก้าวต่อวัน
กิจกรรม 2กินผักผลไม้
(100 รางวัล)
กินผักผลไม้เฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 4 ส่วน (วิธีการประมาณ)
กิจกรรม 3สร้างนิสัยที่ดี
(100 รางวัล)         
คะแนนเฉลี่ย 200 คะแนน
กิจกรรม 4   ลดน้ำหนัก
(100 รางวัล)        
คนที่ BMI เกิน 23 น้ำหนักลดลงเฉลี่ย 2%
*ทีมที่ค่าเฉลี่ยถึงเกณฑ์จะมีสิทธิได้ลุ้นรางวัลทั้งทีม

.

📍 ตารางอบรม “การสร้างเสริมสุขภาพและการส่งเสริมโภชนาการ” ในวันที่ 6 กรกฎาคม (ออนไลน์ผ่าน Facebook ไทยสุข)

10.00 – 11.00 น.การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
โดย ผศ.นพ. เทอดพงศ์ ทองศรีราช
สร้างสุขภาพ ห่างไกล NCDs ด้วย ThaiSook
โดย ดร. เดโช สุรางค์ศรีรัฐ และ ผศ.ดร.นพ. พลเทพ วิจิตรคุณากร
11.00 – 11.30 น.กิจกรรมออกกำลังกาย และมอบประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ์ทูตสุขภาพ (Med PSU Health Ambassador)
โดย รศ.นพ.เรืองศักด์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11.30 – 11.50 น.รู้จักโรค NCDs
โดย นพ. ธนพล นิลโมจน์
11.50 – 12.10 น.การส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกล NCDs
โดย ดร.นพ. ชายธง ชูเรืองสุข
12.10 – 12.30 น.กิจกรรมทางกาย และการออกกำลังกาย ห่างไกล NCDs
โดย นพ. สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน
12.30 – 13.00 น.ตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรม และปิดการอบรม

.

🏅🎉อัพเดทการแข่งขัน กำหนดการประจำสัปดาห์ ประกาศผลรางวัล และสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ไทยสุข ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ และขอให้ทุกท่านสนุก สุขภาพดีกับกิจกรรมของเราค่ะ 🎉🏅

🎉 สรุปผลรางวัล MED PSU Healthier Challenge🎉