สรุปผลรางวัล NSTDA Virtual Challenge (26 เมษายน – 1 มิถุนายน)

📍 เกณฑ์แข่งขันรายสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1ออกกำลังกาย
(20 รางวัล)         
ออกกำลัง 30 นาทีต่อครั้ง อย่างน้อย 3 ครั้ง
รายชื่อทีมที่ได้รางวัล
สัปดาห์ที่ 2กินผักผลไม้
(20 รางวัล)
กินผักผลไม้เฉลี่ยอย่างน้อย 3 ส่วนต่อวัน (วิธีการประมาณ)
รายชื่อทีมที่ได้รางวัล
สัปดาห์ที่ 3สร้างนิสัยที่ดี
(20 รางวัล)
ได้คะแนนในแอปพลิเคชันอย่างน้อย 45 คะแนนในสัปดาห์
รายชื่อทีมที่ได้รางวัล
สัปดาห์ที่ 4เดินวิ่ง
(20 รางวัล)
เดินมากกว่า 8,000 ก้าวต่อวันอย่างน้อย 3 วัน หรือระยะทางสะสม 20 กม.
รายชื่อทีมที่ได้รางวัล
ทุกสัปดาห์พักผ่อนเพียงพอ
(3 รางวัล)        
บันทึกการนอน 7-8 ชั่วโมงทุกวัน ในเวลาที่สม่ำเสมอ

📍 เกณฑ์รางวัลตลอด 5 สัปดาห์ รวม 4 กิจกรรมโพสต์ประกาศรางวัลรวม

“กิจกรรมกินผักผลไม้”

เกณฑ์: กินผักผลไม้เฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 3 ส่วน (วิธีการประมาณ) (รวมอย่างน้อย 105 ส่วน)

🏅🏅 รางวัลที่ 1: ทีม Pharmacist Fitroutine (1308) 🏅 ทีมที่ได้รางวัล: สาวสาวสาว (1314), สมาขิกฟิตเนส (1296), A1MW (1302), รักษ์กายสุขใจ (1294), Budhosp angel (1300), บ้านรังสิต (1324), Soft Power (1287), BadtZ bAdtZ (1305), Samut_Non_Ma (1284), HealthyWKT (1316), Healthy Together (1290), SWOY (1304), สสว1 (1309), BPY (1295), Healthy Organization Ramathibodi (1234), I-PEX Team (1289)

“กิจกรรมออกกำลังกาย”

เกณฑ์: ออกกำลังกาย 30 นาทีต่อครั้ง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือ เดินมากกว่า 8,000 ก้าวต่อวัน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ (รวมอย่างน้อย 15 ครั้ง)

🏅🏅 รางวัลที่ 1: ทีม สมาชิกฟิตเนส (1296) 🏅ทีมที่ได้รางวัล: รักษ์กายสุขใจ (1294), Pharmacist Fitroutine (1308), สาวสาวสาว (1314),Budhosp angel (1300), A1MW (1302), BadtZ bAdtZ (1305), Samut_Non_Ma (1284), BPY (1295), Soft Power (1287), บ้านรังสิต (1324), กินผัก ขยับกาย บ๊ายบาย NCDs (1319), Inspire (1307), Healthy Together (1290), กายสุข ใจสุข รพ.ท่าศาลา (1327), ออกกำลังกาย (1318), เกินปุยมุ้ยย (1335), I-PEX Team (1289), ชมรมกรีฑาอวุโส ขอนแก่น (1340), kova (1325), กลุ่ม (1278)

“กิจกรรมสร้างนิสัยที่ดี”

เกณฑ์: คะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 225 คะแนน

🏅🏅 รางวัลที่ 1: ทีม Pharmacist Fitroutine (1308) และ สาวสาวสาว (1314) ทีมที่ได้รางวัล: สมาชิกฟิตเนส (1296), A1MW (1302), รักษ์กายสุขใจ (1294), Budhosp angel (1300), BadtZ bAdtZ (1305), Healthy Together (1290), Soft Power (1287), Samut_Non_Ma (1284), บ้านรังสิต (1324), HealthyWKT (1316), SWOY (1304), กินผัก ขยับกาย บ๊ายบาย NCDs (1319), เกินปุยมุ้ยย (1335), Healthy Organization Ramathibodi (1234), BPY (1295), I-PEX Team (1289), สสว1 (1309), almond’s aunties 🐱👩🏻🧒🏻👧🏻 (1320), กายสุข ใจสุข รพ.ท่าศาลา (1327), Inspire (1307), Pharmacist Fitroutine (1308) สาวสาวสาว (1314)

“กิจกรรมลดน้ำหนัก”

เกณฑ์: คนที่ BMI เกิน 23 ทุกคนในกลุ่ม น้ำหนักลดลงอย่างน้อย 2%

🏅🏅 รางวัลที่ 1: ทีม เกินปุยมุ้ย (1335) ทีมที่ได้รางวัล: Pharmacist Fitroutine (1308), รักษ์กายสุขใจ (1294), HealthyWKT (1316), บ้านรังสิต (1324), สมาขิกฟิตเนส (1296), A1MW (1302), กายสุข ใจสุข รพ.ท่าศาลา (1327), พลังคัสแต๊ก (1288), Just One (1315)


📍 รางวัลพิเศษ เสื้อ ThaiSook ไทยสุข สำหรับ NSTDA Virtual Challenger – สำหรับผู้ที่ทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการแข่งขัน คือ ออกกำลังกายเฉลี่ยมากกว่า 120 นาทีต่อสัปดาห์ และทานผักผลไม้เฉลี่ยมากกว่า 3 ส่วนต่อวัน รายชื่อผู้ที่ได้รางวัล