รายละเอียดการประกวดคลิปวิดีโอไทยสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการประกวดวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ ไทยสุข แพลตฟอร์มช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยกิจกรรมการแข่งขันแบบออนไลน์ และระบบการโค้ชแบบไฮบริด เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความตื่นตัว และส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรค NCDs […]

กิจกรรมอบรม Yoga For Office Syndrome

ภาพบรรยากาศการเปิดตัวโครงการ Yoga For Office Syndrome สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้พื้นฐานโยคะ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำได้ ในวัน […]

Healthy by yourself รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

ภาพบรรยากาศการเปิดตัวโครงการ “Healthy by yourself” โดย สน.สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ ไทยสุข […]

ไทยสุขวอช ThaiSook Watch 1.0

พร้อมใช้งานแล้ว ไทยสุขวอช ThaiSook Watch นาฬิกาสำหรับการออกกำลังกาย สะดวกสบายสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันไทยสุข Thaisook ได้ง่าย ๆ ไทยสุขวอช […]

โครงการธนาคารสุข (MEDPSU Health Bank) คณะแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการ MEDPSU Health Bank ธนาคารสุขคณะแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาพบรรยากาศการเปิดตัวโครงการ “ธนาคารสุข” (MED […]

ตารางคลาสออกกำลังกาย โดย แพลตฟอร์มไทยสุข ในกิจกรรม NSTDA PILM

แพลตฟอร์มส่งเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไทยสุข ได้จัดกิจกรรม ”NSTDA PILM” ซึ่งเป็นโครงการโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดลองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการโค้ชแบบไฮบริด […]