ไทยสุขวอช ThaiSook Watch 1.0

พร้อมใช้งานแล้ว ไทยสุขวอช ThaiSook Watch นาฬิกาสำหรับการออกกำลังกาย สะดวกสบายสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันไทยสุข Thaisook ได้ง่าย ๆ ไทยสุขวอช […]

โครงการธนาคารสุข (MEDPSU Health Bank) คณะแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการ MEDPSU Health Bank ธนาคารสุขคณะแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาพบรรยากาศการเปิดตัวโครงการ “ธนาคารสุข” (MED […]

ตารางคลาสออกกำลังกาย โดย แพลตฟอร์มไทยสุข ในกิจกรรม NSTDA PILM

แพลตฟอร์มส่งเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไทยสุข ได้จัดกิจกรรม ”NSTDA PILM” ซึ่งเป็นโครงการโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดลองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการโค้ชแบบไฮบริด […]

ประชุมวิชาการ “เสริมพลังกาย สร้างพลังความรู้ สู่สุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living)”

ประชุมวิชาการ “เสริมพลังกาย สร้างพลังความรู้ สู่สุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living)” วันที่ 20-21 มีนาคม 2566 […]

โครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานอย่างยั่งยืนด้วยพลังของสถานพยาบาลพี่เลี้ยงในและเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ […]