ชวนกันเดิน 6,000 step พิชิต NCDs (โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก) -1 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 67

แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “ชวนกันเดิน 6,000 step พิชิต NCDs”

📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : 50 วัน (1 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม พ.ศ.2567)

📍 รายละเอียด : 

เกณฑ์การแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน Challenge “ชวนกันเดิน 6,000 step พิชิต NCDs” โดยกำหนด      

  • เดิน 4,000 – 6,000 ก้าว          ได้ 1 คะแนน
  • เดิน 6,001 – 8,000 ก้าว          ได้ 2 คะแนน
  • เดิน 8,001 – 10,000 ก้าว        ได้ 3 คะแนน
  • เดิน 10,001 ก้าวขึ้นไป            ได้ 4 คะแนน
  • บันทึกออกกำลังกาย ทุก 10 นาที ได้ 1 คะแนน

โดยนับคะแนนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2567 ผู้ที่มีคะแนนรวมมากที่สุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลจาก แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก

📍การใช้งานแอปพลิเคชันไทยสุข

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiSook ไทยสุข จาก App Store หรือ Google Play
  2. เข้าร่วมการร่วมการแข่งขันในแอปพลิเคชันไทยสุข โดย กดที่ Challenge -> ภายใน -> ชวนกันเดิน 6,000 step พิชิต NCDs (โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก) -> กรอกรหัสเข้าร่วมกลุ่ม
  3. บันทึกกิจกรรมลงบนแอปพลิเคชันไทยสุข

🏅🎉อัปเดตการแข่งขัน กำหนดการประจำสัปดาห์ ประกาศผลรางวัล และสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ThaiSook ไทยสุข ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ และขอให้ทุกท่านสนุก สุขภาพดีกับกิจกรรมของเราค่ะ 🎉🏅