3 อ. สูตรเด็ด พิชิตอ้วนลงพุง

ThaiSook I 2565

อีกหนึ่งปัญหาของคนที่ไทยในปัจจุบันที่เป็นภัยเงียบด้านสุขภาพ คือโรคอ้วนลงพุง โดยจากสถิติประชากรในปัจจุบัน 1 ใน 3  ของประชาชนไทยซึ่งมีอายุ 35 ปีขึ้นไปมักจะพบกับปัญหาโรคอ้วนลงพุง ที่มีสาเหตุมาจากการกินอาหาร และกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ โดยเฉพาะคนวัยทำงานซึ่งมักจะนั่งทำงานติดต่อกันเกิน 2 ชั่วโมง และมีความเครียด หากเรายังคงสนุกเพลินกับการกิน และเมินการออกกำลังกายไม่นานโรคร้ายต้องรุมเร้า เห็นได้ชัดคือ โรคอ้วน ตามติดด้วยโรค ไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ ทั้งโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หนักสุดอาจถึงขั้นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้

เราต้องเริ่มสำรวจตัวเองโดยการก้มมองหน้าท้องว่ามีพุงหรือไม่ หรือถ้าไม่แน่ใจให้วัดรอบเอว โดยหยิบสายวัดมาวัดรอบเอวตรงสะดือ ถ้าผู้หญิงมีรอบเอวเกิน 80 ซม. และผู้ชายมีรอบเอวเกิน 90 ซม. นั้นหมายความว่ามีภาวะอ้วนลงพุงที่นำไปสู่โรคต่างๆ ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้ เราสามารถแก้ไขได้แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้หลัก “3 อ.” พิชิตอ้วนลงพุงที่ปฏิบัติได้ง่าย

อ.อาหาร

อาหารก็เป็นอีกหนึ่งต้นเหตุของการน้ำหนัดตัว และรอบเอวที่พุ่งสูงขึ้น เราต้องเปลี่ยนเริ่มต้นที่รู้จักกินเป็น เน้นกินผักให้มากขึ้น รู้ปริมาณอาหารที่กินในแต่ละวัน ลดหวาน มัน และเค็มในทุกมื้อ และที่สำคัญให้เพิ่มผัก ผลไม้ที่รสไม่หวานทุกมื้ออาหาร

อ.ออกกำลังกาย

ยิ่งกินมาก การเผาผราญน้อย ทำให้ไขมันไปสะสมตามจุดต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นหน้าท้อง แขน ขา ลำตัว ดังนั้นเราควรออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายเป็นการเผาผราญพลังงานที่ดีเยี่ยม แถมยังช่วยให้ปอดกล้ามเนื้อ และหัวใจแข็งแรงอีกด้วย แต่ต้องเลือกรูปแบบออกกำลังกายให้เหมาะสมกับร่างกายเราด้วย เช่น การเต้นแอโรบิก เดินเร็ว วิ่ง ว่ายน้ำ เป็นต้น

ดังนั้น ควรทำให้ได้อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ และ 30 นาทีต่อวัน

อ.อารมณ์

การตัดสินใจที่จะเริ่มหรือหยุดการลดความอ้วนขึ้นอยู่กับสภาวะทางอารมณ์ของแต่ละคน เราต้องมีความมุ่งมั่น แรงจูงใจ และเป้าหมายที่ดี ก็จะทำให้เราบรรลุความสำเร็จในการลดความอ้วน และสุขภาพดีขึ้นได้

ดังนั้น ถ้าน้ำหนักตัวลดลงร้อยละ 5 – 10 ของน้ำหนักเริ่มต้น จะทำให้ไขมันในช่องท้อง ลดลงไปได้ร้อยละ 30 ไขมันในเลือดลดลง และความดันโลหิตลดลงด้วย

อ้างอิง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2562). 3 อ. สูตรเด็ด…พิชิตอ้วนลงพุง. สืบค้นจาก https://multimedia.anamai.moph.go.th/help-knowledgs/fat/

ThaiSook I 2565