ปริมาณคอเลสเตอรอลและกรดไขมันในอาหาร

การบริโภคไขมันในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวันสำหรับคนทั่วไป เพื่อให้ได้พลังงานและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ควรได้รับไขมันร้อยละ 20-30 ของพลังงานที่ได้รับต่อวัน โดยมีข้อแนะนำในการบริโภคไขมันตามความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคล โดย

  • เด็กอายุ 6-13 ปี, หญิงวัยทำงาน, และผู้สูงอายุ ที่ต้องการพลังงานวันละ 1600 กิโลแคลอรี ควรได้รับไขมันไม่เกินวันละ 5 ช้อนชา
  • วัยรุ่นและชายวัยทำงาน ที่ต้องการพลังงานวันละ 2000 กิโลแคลอรี ควรได้รับไขมันไม่เกินวันละ 7 ช้อนชา

โดยแยกเป็นชนิดของไขมันดังนี้

1 . รับประทานกรดไขมันอิ่มตัว น้อยกว่าร้อยละ 7 ของปริมาณพลังงานที่ได้รับต่อวัน

2. รับประทานไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียว ประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณพลังงานที่ได้รับต่อวัน

3. รับประทานไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง ประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณพลังงานที่ได้รับต่อวัน

4. รับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน

ตารางคอเลสเตอรอลและกรดไขมันในอาหาร

รายการปริมาณคอเลสเตอรอลไขมันกรดไขมัน (มิลลิกรัม)
กรัมมิลลิกรัมกรัมSFA*MUFA*PUFA*18:118:2EPA*DHA*
ไก่,น่อง10010010295745522366374721162872
อกไก่ (ไม่ติดหนัง)100631.54895953654992621146
ไข่ไก่1004278.831254189135837511049ND165
กุ้งแซบ้วย1001920.92801923241425756153
กุ้งฝอย1001963.4105594792559916823594
เนื้อวัว100651.77826321705858410ND
เนื้อเป็ด100822.26808065887563780NDND
แฮม100522.58351080482994375517
ปลากะพงขาว100691.55644004462813863238
ปลากะพงแดง100571.656337855323828103271
เนื้อปลาซาบะ1006016.229668306381916482318661682
ปลาทู100765.21624953197839187626778
ปลาทูน่า100510.83451492611161826183

*SFA (Saturated fatty acid) : กรดไขมันอิ่มตัว, 0MUFA (Monounsaturated fatty acid) : กรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียว, PUFA (Polyunsaturated fatty acid) : กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง, EPA (Eicosapentaenoic acid) : อีพีเอ (C20 : 5 n-3), DHA (Docosahexaenoic acid) : ดีเอชเอ ( C22 : 6 n-3 )ND (Not detected), 18 :1 (Oleic acid, C18 : 1 n-9) กรดโอเลอิก, 18 : 2 (Linoleic acid, C18 : 2 n-6) : กรดไลโนเลอิก

การบริโภคไขมันในปริมาณที่เหมาะสมช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็น เช่น กรดไขมันไม่อิ่มตัว, วิตามินและแร่ธาตุ รวมถึงช่วยให้ร่างกายสามารถนำพลังงานมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การบริโภคไขมันในปริมาณมากเกินไปอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคเบาหวาน จึงควรคำนึงถึงปริมาณและชนิดของไขมันที่บริโภคในแต่ละวันอย่างรอบคอบและมีความสมดุลในอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี และปลอดภัยในระยะยาว

อ้างอิง