ไทยสุขคืออะไร Copy

ไทยสุขคือ ระบบโค้ชส่งเสริมสุขภาพแบบไฮบริด ให้ไทยสุขเป็นเครื่องมือช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยระบบที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการโค้ชแบบกลุ่มทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์

แพลตฟอร์มการแข่งขันเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ไทยสุขเน้นให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเองในการลดความเสี่ยงการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ผ่านโมเดลการแข่งขันแบบออนไลน์

ไทยสุขออกแบบให้เรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ทดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน พร้อมกับระบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจในการใช้งาน

Life’s Simple 7

หลักการง่ายๆ จากสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา ที่ได้รับการยืนยันว่าสามารถลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้

ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ไทยสุขวอช (ThaiSook Watch) จะทำให้การติดตามสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

ระบบไทยสุขยังมีการเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลอย่างอัตโนมัติจาก iOS Health, Google Fit, NSTDA Kiosk, และ DDC Public BP

ความร่วมมือ

ไทยสุข พร้อมให้ดาวน์โหลดใช้งานได้แล้ววันนี้ !

มาเริ่มขั้นตอนแรกของการมีสุขภาพดี ด้วยการดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน