99 Days Challenge (99 วัน ชวนกันลด…กี่โล)

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “99 Days Challenge” เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดีของคนในองค์กร

📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : วันที่ มิถุนายน – สิงหาคม 2567

📍 เกณฑ์การแข่งขัน :

การแข่งขันช่วงที่ 1 กิจกรรม ชวนกันเดิน – วิ่งชิงรางวัล

  • เกณฑ์รางวัล ต้องมีค่าเฉลี่ย 6,000 ก้าว /วัน ขึ้นไป
  • น้ำหนักลดลง >1 kg. / คน

การแข่งขันช่วงที่ 2 กิจกรรม ลดหวาน ทานผัก รักออกกำลังกาย

เกณฑ์รางวัล

  • กินผักผลไม้ 4 ส่วน / วัน ขึ้นไป
  • ออกกำลังกายมากกว่า 150 นาที / สัปดาห์
  • น้ำหนักลดลง > 1 kg. / คน

📍การใช้งานแอปพลิเคชันไทยสุข

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiSook ไทยสุข จาก App Store หรือ Google Play
  2. เข้าร่วมการร่วมการแข่งขันในแอปพลิเคชันไทยสุข โดย กดที่ Challenge -> ภายใน -> 99 Days Challenge (โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)  -> กรอกรหัสเข้าร่วมกลุ่ม
  3. บันทึกกิจกรรมลงบนแอปพลิเคชันไทยสุข

🏅🎉อัปเดตการแข่งขัน กำหนดการประจำสัปดาห์ ประกาศผลรางวัล และสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ThaiSook ไทยสุข ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ และขอให้ทุกท่านสนุก สุขภาพดีกับกิจกรรมของเราค่ะ 🎉🏅