สุขภาพดีสร้างได้ สสจ.ห่วงใย ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง (29 เม.ย. – 13 พ.ค. 67)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน “โครงการสุขภาพดีสร้างได้ สสจ.ห่วงใย ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง”

📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : 2 สัปดาห์ (29 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2567)

📍 รายละเอียด : ใช้เกณฑ์การแข่งขันเดียวกันกับไทยสุข สะสมคะแนนต่อวันได้มากสุด 10 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน (มากสุด 10 คะแนนต่อวัน)
– ออกกำลังกาย มากสุด 4 คะแนนต่อวัน
– เดิน 4,000 – 6,000 ก้าว ได้ 1 คะแนน
– เดิน 6,001 – 8,000 ก้าว ได้ 2 คะแนน
– เดิน 8,001 – 10,000 ก้าว ได้ 3 คะแนน
– เดิน 10,001 ก้าว ขึ้นไป ได้ 4 คะแนน
บันทึกออกกำลังกาย ให้ 1 คะแนน ต่อ 10 นาที
กินผักผลไม้ มากสุด 4 คะแนนต่อวัน
– 2 ส่วน ได้ 1 คะแนน
– 3 ส่วน ได้ 2 คะแนน
– 4 ส่วน ได้ 3 คะแนน
– 5 ส่วน ขึ้นไป ได้ 4 คะแนน
การนอน มากสุด 2 คะแนนต่อวัน
– บันทึกการนอน ได้ 1 คะแนน
– บันทึกการนอน และมีระยะเวลาการนอน 7-9 ชั่วโมง ได้ 2 คะแนน
บันทึก น้ำหนัก รอบเอง องค์ประกอบร่างกาย ผลเลือด
ได้คะแนนพิเศษ 1 คะแนน หากคะแนนรายวันยังไม่ถึง 10 คะแนน

📍การใช้งานแอปพลิเคชันไทยสุข

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiSook ไทยสุข จาก App Store หรือ Google Play
  2. เข้าร่วมการร่วมการแข่งขันในแอปพลิเคชันไทยสุข โดย กดที่ Challenge -> ภายใน -> สุขภาพดีสร้างได้ สสจ.ห่วงใย ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง
  3. บันทึกกิจกรรมลงบนแอปพลิเคชันไทยสุข

🏅🎉อัปเดตการแข่งขัน กำหนดการประจำสัปดาห์ ประกาศผลรางวัล และสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ThaiSook ไทยสุข ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ และขอให้ทุกท่านสนุก สุขภาพดีกับกิจกรรมของเราค่ะ 🎉🏅