คาร์ดิโอ หรือ เวทเทรนนิ่ง ออกกำลังกายแบบไหนดีกว่ากัน?

การออกกำลังกายมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีออกกำลังกายในรูปแบบไหนก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อร่างกายของเราได้ โดยทั่วไปแล้ว การออกกำลังกายสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ คาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่ง ซึ่งแต่ละลักษณะนี้มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ออกกำลังกายได้ตามความต้องการและเป้าหมายที่ตั้งไว้

รูปแบบที่ 1 คาร์ดิโอ
การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ (Cardio) เป็นการออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจให้อยู่ในระดับที่สูงกว่า 60% ของจุดที่รู้สึกเหนื่อยที่สุดและต่อเนื่อง โดยไม่มีการลดระดับลง เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เป็นต้น โดยเป็นการให้กล้ามเนื้อทำงานอย่างต่อเนื่องในระยะเวลานาน ๆ ประมาณ 30 – 60 นาที

ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
ช่วยให้ระบบหัวใจและปอดทำงานเพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยในการลดน้ำหนักและเผาผลาญไขมัน การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอจะทำให้เกิดการเผาผลาญแคลอรี่มากกว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง ถ้าหากใช้เวลาในการออกกำลังกายที่เท่ากัน แต่การเผาผลาญพลังงานระหว่างการคาร์ดิโอนั้นจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราเลือกทำ และขึ้นอยู่กับความหนักเบาในการออกกำลังกายนั้นๆ ด้วย

รูปแบบที่ 2 เวทเทรนนิ่ง

การออกกำลังกายที่เน้นการเสริมแขน ขา ท้อง และกล้ามเนื้อต่าง ๆ ของร่างกาย โดยใช้แรงของน้ำหนักจากอุปกรณ์ต่างๆ หรืออาจใช้น้ำหนักของร่างกายตัวเองก็ได้ในการเพิ่มแรงต้านทานให้กับกล้ามเนื้อ

ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง

ช่วยเสริมสร้างและพัฒนากล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อมีแรงมากขึ้น ช่วยในการป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากกิจกรรมทางกาย นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการลดน้ำหนัก ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และพัฒนาการทางด้านร่างกายอื่น ๆ ด้วย การเวทเทรนนิ่งนั้นยังช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญให้สามารถทำงานต่อเนื่องได้นานขึ้น แม้จะเลิกออกกำลังกายก็ตาม ซึ่งต่างจากการคาร์ดิโอที่หากเลิกทำไปแล้ว การเผาผลาญก็จะหยุดทำงาน

เวทเทรนนิ่งกับคาร์ดิโอแบบไหนดีกว่ากัน?

การออกกำลังกายมีหลายแบบที่สามารถเลือกใช้ตามความต้องการและเป้าหมายของแต่ละบุคคล ซึ่งการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งนั้นมีผลต่อน้ำหนักและกล้ามเนื้อของร่างกายในทางที่แตกต่างกัน

  • การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอช่วยในเรื่องกระบวนการเผาผลาญไขมันได้มากกว่าเวทเทรนนิ่ง จึงทำให้การลดน้ำหนักได้ดีกว่า อย่างไรก็ตามการออกกำลังกายด้วยคาร์ดิโออย่างเดียวอาจทำให้กล้าเนื้อไม่กระชับได้
  • การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งมุ่งเน้นที่การสร้างแรงต้านทานในกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อเจริญเติบโตและกระชับขึ้น ช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อทั่วไปของร่างกาย แต่มีประสิทธิภาพในการเผาผลาญไขมันน้อยกว่า

ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ควรผสมผสานการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอ เช่น หากต้องการลดน้ำหนัก เราสามารถเน้นที่การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพื่อเผาผลาญไขมันและกระชับกล้ามเนื้อ ส่วนคาร์ดิโอสามารถออกเพื่อเป็นการส่งเสริมการเผาผลาญไขมันเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการออกกำลังกายขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความต้องการของแต่ละบุคคล รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

อิง

  • การกีฬาแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทย (2022). คาร์ดิโอ VS เวทเทรนนิ่ง แบบไหนที่ใช่?. สืบค้นจาก https://www.sat.or.th/2022
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2023). รู้จักการออกกำลังกาย ให้มากขึ้นอีกสักนิด. สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/?p=227753
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2566). ออกกำลังกายแบบ คาร์ดิโอ หรือ เวทเทรนนิ่ง แบบไหนดีกว่ากัน. สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/?p=336604

ThaiSook I 2566