สะสมก้าวเดิน กีฬาสีภายใน สวทช. และประชาคม อวท. ประจำปี 2566 (15 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

เชิญชวนร่วมงานแข่งขัน สะสมก้าวเดิน กีฬาสี สวทช.

การก้าวเดินเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับสุขภาพของคุณ มาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันก้าวเดินในกิจกรรม “สะสมก้าวเดิน กีฬาสีภายใน สวทช. และประชาคม อวท. ประจำปี 2566” โดยสโมสร สวทช. ร่วมกับ ไทยสุข จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพ เพียงแค่ก้าวเดินและเก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไทยสุข ThaiSook ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถลุ้นรับรางวัลได้ทุกคน

📍ระยะเวลาการแข่งขัน : เริ่มตั้งแต่ 15 พ.ย. 2566 (เวลา 00.01 น.) – ถึง 15 ธ.ค. 2566 (เวลา 12.00น.)

📍รายละเอียดกิจกรรม

  • คะแนนก้าวเดินในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่ 00.01 – 12.00 จะได้รับโบนัส x3 สามารถเดินที่ใดก็ได้
  • จำนวนก้าวทั้งหมดจะถูกหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดในศูนย์ สีที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะในกิจกรรมเดินวิ่ง

📍วิธีเข้าร่วมแข่งขัน

  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยสุข จาก App Store หรือ Google Play
  • เข้าร่วมกลุ่มตามศูนย์ของตัวเอง (7 ศูนย์) : Group > + > เข้ากลุ่ม > กรอกเลขกลุ่ม และรหัสผ่านตามสีของตนเอง
สีเลขกลุ่มรหัสผ่าน
1. สีน้ำเงิน (สก.)3209888888
2. สีเหลือง (ศว.)3213123456
3. สีเขียว (ศช.)3211121212
4. สีแดง (ศอ.)3210005805
5. สีส้ม (ศน.)3212123123
6. สีฟ้า (ศล.)3207999999
7. สีม่วง (อวท. และบริษัทผู้เช่า)3208999999
  • กดเข้าร่วมแข่งขัน : Challenge > ภายใน > การแข่งขัน สะสมก้าวเดิน งานกีฬาสี สวทช > รหัส 123456

🏆รางวัลพิเศษ สนับสนุนโดย สโมสร สวทช.

บัตรของขวัญ 400 บาท จำนวน 20 รางวัล : สำหรับผู้ที่ก้าวเดินมากกว่า 10,000 ก้าว ในทุกวันที่เข้าร่วมการแข่งขัน (ใช้วิธีการสุ่ม หากมีผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่าจำนวน)

  • รางวัลพิจารณาจากทีมที่บันทึกกิจกรรมถูกต้องและตรวจสอบได้ และทำตามเกณฑ์ได้มากที่สุด เช่น บันทึกรูปออกกำลังกายจากแอปพลิเคชันที่ยืนยันได้ หรือ บันทึกรูปผักผลไม้และประเมินส่วนได้ถูกต้อง
  • ระบบนับผลคะแนนกิจกรรมต่างๆ อัตโนมัติ และใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสุ่มรางวัลจาก www.luckyplay.org เพื่อความยุติธรรม โดยจะมีการสุ่มตรวจจากทีมงาน และผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งให้ตรวจสอบผลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมได้ โดยทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธผลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสามารถปฏิเสธผลย้อนหลังได้

ประกาศรางวัล : ติดต่อรับรางวัลที่ Facebook: ไทยสุข

  • รางวัลเดินครบ 10,000 ก้าวตลอดการแข่งขัน
  • รางวัลเดินมากว่า 30 วัน
  • รางวัลเสื้อไทยสุข

🏅🎉อัปเดตการแข่งขัน กำหนดการประจำสัปดาห์ ประกาศผลรางวัล และสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ThaiSook ไทยสุข