ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับการใช้แอพพลิเคชั่นไทยสุขต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของวัยทำงานกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

หากท่านใดสนใจนำโปรแกรม​ที่สร้างขึ้น​ไปใช้ในพื้นที่​สามารถ​ติดต่อ​ได้ที่​ เบอร์​โทร​: 0895769487​