โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “99 Days Challenge” เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดีของคนในองค์กร 📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : วันที่ มิถุนายน – สิงหาคม 2567 📍 เกณฑ์การแข่งขัน : การแข่งขันช่วงที่
บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน โครงการ “BETTER FOOD FOR LIFE” เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นของคนในองค์กร 📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน –
ผักและผลไม้แต่ละสีมีสารอาหารและวิตามินที่แตกต่างกัน การกินผักผลไม้หลากสีสัน เปรียบเสมือนการเติมสีสันให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ ประโยชน์ของการกินผักผลไม้ครบ 5 สี: ตัวอย่างเมนูอาหารครบ 5 สี: การกินผักผลไม้ครบ 5 สี เป็นวิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้มีสุขภาพดี ห่างไกลโรค ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้เป็นนิสัย เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว อ้างอิง
โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน "โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยง NDCs ปี 2" เตรียมตัวท้าทายกับการแข่งขันสะสมคะแนน จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (76วัน) กับ Application Thaisook การแข่งขันการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยประเมินจากจำนวนก้าว / BMI/รอบเอว เพื่อก้าวสู่สุขภาพที่ดีขึ้นของคนในหน่วยงาน
ในปัจจุบันชีวิตการทำงานเต็มไปดวยความเร่งรีบ ทำให้ละเลยการดูแลสุขภาพ เลยส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะโรคติดต่อไม่เรื้อรัง หรือ NCDs เช่น เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันสะสม เป็นต้น การออกกำลังกายจึงเป็นหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยป้องกัน และชะลอความเสื่อมของร่างกาย ช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดี และแข็งแรงขึ้น ดังนั้นการออกกำลังกายควรออกอย่างน้อย 150
ในปัจจุบันเรามักใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ หลายคนอาจละเลยการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องการกินอาหาร ซึ่งอาจทานอาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารแปรรูป หรืออาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว การกินผักผลไม้ เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจ เพราะผักผลไม้เป็นแหล่งวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร และสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคต่างๆ และช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกินผักผลไม้ให้ครบ 5 สี เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพใน "โครงการสุขภาพดีสร้างได้ สสจ.ห่วงใย ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง" 📍 ระยะเวลาการแข่งขัน : 2 สัปดาห์ (29 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2567) 📍 รายละเอียด : ใช้เกณฑ์การแข่งขันเดียวกันกับไทยสุข สะสมคะแนนต่อวันได้มากสุด 10
การกินจุบจิบระหว่างทำงาน เป็นพฤติกรรมที่หลายคนอาจมองข้าม แต่รู้หรือไม่ว่า การกินแบบนี้อาจส่งผลเสียต่อร่างกายและประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ ผลเสียของการกินจุบจิบระหว่างทำงาน: วิธีการเลี่ยงการกินจุบจิบระหว่างทำงาน: การเลี่ยงการกินจุบจิบระหว่างทำงานอาจจะยากในช่วงแรก แต่หากตั้งใจและฝึกฝนเป็นประจำ รับรองว่าคุณจะสามารถเลิกนิสัยนี้ได้ และส่งผลดีต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างแน่นอน อ้างอิง ThaiSook
เตรียมพร้อมท้าทายตัวเองกับการแข่งขัน ท้าพิชิต 6,000 ก้าว 6 สัปดาห์ (6,000 steps 6 weeks challenge) โดย ศูนย์บริการสาธารณสุข67 ทวีวัฒนา และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับ ไทยสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการแข่งขันสะสมจำนวนก้าว เพื่อก้าวสู่สุขภาพที่ดีไปด้วยกัน
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการประกวดวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ ไทยสุข แพลตฟอร์มช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยกิจกรรมการแข่งขันแบบออนไลน์ และระบบการโค้ชแบบไฮบริด เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความตื่นตัว และส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรค NCDs โดยใช้แพลตฟอร์มไทยสุขเป็นสื่อกลางในการในการช่วยเรื่องสุขภาพของทุกคน รายละเอียดหัวข้อการจัดส่งผลงาน คือ แอปพลิเคชันไทยสุขคืออะไร โดยเนื้อหาของคลิปวิดีโอ ดังนี้ ภาพรวมการแข่งขัน รางวัล (10 รางวัล)