GOOD FATS ไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

ไขมันเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารที่ร่างกายต้องการในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ใช่ไขมันทุกชนิดจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ไขมันที่ดี หรือไขมันไม่อิ่มตัว เป็นไขมันที่มีประโยชน์และสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายได้ ซึ่งแตกต่างจากไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ที่มีแนวโน้มทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ

ประเภทของไขมันดี

ไขมันดีแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (Polyunsaturated Fats) และไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (Monounsaturated Fats)

 1. ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (Polyunsaturated Fats)
  • โอเมก้า-3 (Omega-3 Fatty Acids): ไขมันชนิดนี้พบมากในปลา เช่น แซลมอน แมคเคอเรล และปลาทูน่า รวมถึงในเมล็ดเจีย เมล็ดแฟลกซ์ และวอลนัท โอเมก้า-3 มีประโยชน์ต่อการทำงานของสมอง ลดการอักเสบ และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
  • โอเมก้า-6 (Omega-6 Fatty Acids): พบมากในน้ำมันพืช เช่น น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันข้าวโพด โอเมก้า-6 ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด แต่ควรบริโภคในปริมาณที่สมดุลกับโอเมก้า-3 เพื่อไม่ให้เกิดการอักเสบ
 2. ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (Monounsaturated Fats)
  • พบในน้ำมันมะกอก น้ำมันคาโนลา อะโวคาโด และถั่วเปลือกแข็ง ไขมันชนิดนี้ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี (LDL) และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลที่ดี (HDL) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

ประโยชน์ของไขมันดี

 1. ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด: ไขมันดีช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี (LDL) และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลที่ดี (HDL) ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 2. ส่งเสริมการทำงานของสมอง: ไขมันดี โดยเฉพาะโอเมก้า-3 มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองและการทำงานของระบบประสาท ช่วยให้มีความจำและการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
 3. ลดการอักเสบในร่างกาย: ไขมันดีมีคุณสมบัติต้านการอักเสบ ช่วยลดอาการอักเสบที่อาจเกิดขึ้นในร่างกาย เช่น ข้ออักเสบ
 4. บำรุงผิวและเส้นผม: การบริโภคไขมันดีช่วยให้ผิวและเส้นผมมีสุขภาพดี ชุ่มชื่น และป้องกันการเกิดปัญหาผิวแห้งหรือเส้นผมแห้งเสีย

แหล่งอาหารที่มีไขมันดี

 1. ปลา: แซลมอน แมคเคอเรล และปลาทูน่า
 2. ถั่วและเมล็ดพืช: วอลนัท เมล็ดแฟลกซ์ เมล็ดเจีย
 3. น้ำมันพืช: น้ำมันมะกอก น้ำมันคาโนลา น้ำมันดอกทานตะวัน
 4. ผักและผลไม้: อะโวคาโด

การบริโภคไขมันดีเป็นสิ่งสำคัญต่อการรักษาสุขภาพที่ดี เราควรเลือกบริโภคไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนและเชิงเดี่ยวให้มากขึ้นแทนการบริโภคไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ การเลือกอาหารที่มีไขมันดีเป็นประจำจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคไขมันที่ไม่ดี

อ้างอิง

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2567). ไขมันกินได้ เลือกให้ถูก กินให้พอดี. สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/?p=362317
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2561). ไขมัน กินได้ สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/?p=228983

ThaiSook